Spring News

เปิด "สถานีกลางบางซื่อ" ฉีดวัคซีนโควิดวันแรก บรรยากาศคึกคัก

24 พ.ค. 2564 เวลา 12:55 น. 1

คนขับแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ มารอฉีดวัคซีนเพียบ . โดยวันแรกจะฉีดได้ 5,000 คน เป็นวัคซีนซิโนแวค กระทรวงคมนาคมเตรียมขยายฉีดวัคซีนให้ได้ 10,000 คนภายใน 5 วัน สถานีกลางบางซื่อ พร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อรองรับบริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรด้านคมนาคม และประชาชนทั่วไป

ขั้นตอนรับวัคซีน
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะทำการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะทุกประเภทและส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม และระยะต่อไปจะเปิดให้บริการประชาชน โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. มีจุดเข้ารับบริการ 4 จุดหลัก ดังนี้
- จุดที่ 1 การเข้ารับบริการ มีพื้นที่รองรับประชาชนรวม 1.4 พันที่นั่ง เป็นกระบวนการเริ่มต้นคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน
- จุดที่ 2 ลงทะเบียนเซ็นใบยินยอม รองรับราว 180 จุด เป็นกระบวนการยื่นบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูล และยืนยันตัวตน เริ่มคัดกรองและซักประวัติ เพื่อประเมินความเสี่ยง พร้อมลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน
- จุดที่ 3 ฉีดวัคซีน มีจุดบริการ 100 จุด เจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์และสถาบันโรคผิวหนัง
- จุดที่ 4 พักรอสังเกตอาการ 30 นาที รองรับประชาชนรวม 800 ที่นั่ง ซึ่งบริเวณนี้จะมีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมดูแล หากไม่มีอาการผิดปกติ จะเข้าสู่จุดตรวจเพื่อรับเอกสารการปปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ก่อนเดินทางกลับบ้าน

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประเมินระยะเวลาให้บริการฉีดวัคซีนอยู่ที่ราว 15 นาทีต่อคน หากรวมระยะเวลาพักรอสังเกตอาการอีก 30 นาที คาดว่า ประชาชนที่เข้ารับวัคซีนจะใช้เวลาเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ไม่เกิน 45 – 50 นาที ทำให้การฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแห่งนี้ จะสามารถบริการการฉีดวัคซีนได้เฉลี่ย 900 คนต่อชั่วโมง หรือสูงสุด 1 หมื่นคนต่อวัน

 

เปิด "สถานีกลางบางซื่อ" ฉีดวัคซีนโควิดวันแรก บรรยากาศคึกคัก

เปิด "สถานีกลางบางซื่อ" ฉีดวัคซีนโควิดวันแรก บรรยากาศคึกคัก

เปิด "สถานีกลางบางซื่อ" ฉีดวัคซีนโควิดวันแรก บรรยากาศคึกคัก

เปิด "สถานีกลางบางซื่อ" ฉีดวัคซีนโควิดวันแรก บรรยากาศคึกคัก เปิด "สถานีกลางบางซื่อ" ฉีดวัคซีนโควิดวันแรก บรรยากาศคึกคัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด