Spring News

ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

14 มิ.ย. 2564 เวลา 9:18 น.

วันนี้ (14 มิ.ย. 64) เป็นวันแรกของการเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศปิดศูนย์บริการกว่า 45 จุดทั่วประเทศ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน    บรรยากาศที่ศูนย์บริการพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีประชาชนเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ทั้งมาในรูปแบบสังกัดบริษัทและในนามบุคคล ได้ทยอยเข้ารับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยวันนี้จะได้รับบริการที่ต่างจากก่อนหน้านี้ เพราะมีการลดปริมาณวัคซีน จากเดิมฉีดที 800-1,000 คน จะเหลือ 500 คนโดยประมาณ จะแบ่งเป็นภาคเช้าและบ่ายอย่างละ 250 คน เพื่อลดความแออัด

ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

สำหรับผู้ที่เคยมาก่อนหน้านี้แต่ไม่ผ่านจุดคัดกรองในตอนต้น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที เพื่อป้องกันการกรอกประวัติซ้ำซ้อน และความต่อเนื่องในการให้บริการ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด