svasdssvasds

กลุ่มปฎิวัติการศึกษาฯ แสดงเชิงสัญลักษณ์ เผากระดาษหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มปฎิวัติการศึกษาฯ แสดงเชิงสัญลักษณ์ เผากระดาษหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่ม ปฎิวัติการศึกษาไทย ได้โปรยกระดาษ และ เผากระดาษเชิงสัญลักษณ์ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องปรับระเบียบการศึกษาใหม่ เกี่ยวกับการร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติของรัฐบาลและทรงผม หน้ากระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย นำโดย ฟิวส์-พีรพล ระเวกโสม และ กฤตินันท์ เกิดศรีสุข จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เผากระดาษหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยการเผาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผม และร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ร่างของรัฐบาล) เพื่อตอกย้ำปัญหาของการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งทางกลุ่มมองว่าเพราะระเบียบฉบับนี้เป็นปัญหาสำหรับนักเรียน เนื่องจากมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของนักเรียน

ตำรวจเก็บกระดาษ

พีรพลกล่าวต่อไปว่า กรณีการคุกคามนักเรียนทั้งจากเจ้าหน้าที่และโรงเรียน ทำให้นักเรียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และทำให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยให้ความสำคัญกับระเบียบกฎเกณฑ์มากกว่ากว่าสิทธิเสรีภาพ โดยพีรพลต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพราะที่ผ่านมากระทรวงบอกเพียงว่ารับทราบและจะนำไปพิจารณาต่อ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เลยได้ เผากระดาษหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นเชิงเชิงสัญลักษณ์

เผากระดาษ

ทั้งนี้พีรพลมองว่า กรณี เผากระดาษหน้ากระทรวงศึกษาธิการ คือการแสดงออกของนักเรียนที่มีปัญหาทรงผมที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก เพราะนับตั้งแต่การประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องของการไว้ทรงผมนักเรียน และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แต่ยังคงมีโรงเรียนบางแห่งยึดหลักกฎกระทรวงเดิมที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ทั้งยังมีกรณีนักเรียนถูกตัดผมเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนไม่ได้เคารพกฎกระทรวง ราวกับว่ากฎนี้ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์

 

ให้สัมภาษณ์

เผากระดาษ

นอกจากนี้แม้จะมีรายงานเหตุการณ์นักเรียนถูกลงโทษด้วยการตัดผม แต่กระทรวงไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง อ้างเพียงว่าแค่ได้รับรายงาน ส่งผลให้นักเรียนถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างต่อเนื่อง

related