svasdssvasds

เปิด 11 ขั้นตอน ยื่นภาษีออนไลน์ แบบรวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัยโควิด-19

เปิด 11 ขั้นตอน ยื่นภาษีออนไลน์ แบบรวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัยโควิด-19

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือน มิ.ย.2564 ซึ่งก็จะหมดเวลายื่นภาษีด้วยเช่นกัน หลังจากที่ได้มีการเลื่อนเวลามาให้อีก วันนี้จะพาหลายท่านมาทบทวนความจำ กับ 11 ขั้นตอน ยื่นภาษีออนไลน์ แบบรวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัยโควิด

ใกล้เข้าทุกทีสำหรับคนที่จะ#ยื่นภาษี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ซึ่งจะหมดเขต 30 มิ.ย. 2564 นี้ ซึ่งแม่งานอย่ากรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ก็แนะนำว่าให้ประชาชน#ยื่นภาษีออนไลน์ แบบรวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัยโควิด-19 หลายคนอาจเป็นการยื่นภาษีครั้งแรก อาจมีมึนๆ งง ๆ ในกระบวนการ ส่วนหลายคนเคยยื่นแต่ก็ลืม ๆ ไปบ้างเพราะ 1 ปี มีเพียง 1 ครั้ง

รณรงค์ยื่นภาษีออนไลน์ลดการติดเชื้อโควิด-19 รณรงค์ยื่นภาษีออนไลน์ลดการติดเชื้อโควิด-19

ใครที่กำลังจะ#ยื่นภาษีออนไลน์ เผื่อท่านหลงลืมในขั้นตอนการยื่น วันนี้ #SPRiNG จะพาท่านมาทบทวนความจำอีกครั้งก่อนที่จะยื่นภาษีเพื่อความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ในการกรอก ซึ่งท่านสามารถทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.เข้าไปที่ rdserver.rd.go.th/publish/index.php

2.คลิกที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

3.เข้าระบบด้วย หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตามด้วยรหัสผ่านที่เคยตั้งไว้ ส่วนคนยื่นครั้งแรก

3.1 สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีเป็นครั้งแรก ให้คลิกตรงที่ทะเบียนใหม่ โดยสามารถอ่านขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนภาษีออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

3.2 ส่วนคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว แต่ลืมรหัสผ่าน สามารถอ่านขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ที่ https://epit.rd.go.th/EFILING/RegController?PRGID=R008T

4.หากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยจะพบกับหน้าแรก และปรากฏข้อมูลที่เคยลงทะเบียนไว้ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หากต้องการแก้ไขให้กดเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ผู้มีเงินได้หรือ แก้ไขที่อยู่ หากถูกต้องให้กด ทำรายการต่อไป

5.ถึงหน้าหลักให้เลือกสถานภาพผู้มีเงินได้ สถานะการยื่น เสร็จแล้วให้กดทำรายการต่อไป

6. จากนั้นมาหน้าเลือกเงินได้/ลดหย่อน เลือกรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเป็นพนักงานบริษัทที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลียง หรือโบนัส ให้เลือก มาตรา 40(1) ที่ช่องแรก  ในส่วนของค่าลดหย่อน ให้เลือกตามรายการตามที่เกิดขึ้นในปี 2562 เช่น เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบริจาค หรือในกรณีที่เคยซื้อกองทุน LTF หรือ RMF เมื่อเลือกครบแล้วให้กดทำรายการต่อไป

7.พอมาถึงหน้าบันทึกเงินได้ให้กรอกข้อมูลตามหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ส่วนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ให้ดูจากใน 50 ทวิ ในส่วนตัวเลขของบริษัทซึ่งเป็นนายจ้าง หากมีการเปลี่ยนงานระหว่างปีให้เลือกใช้ตัวเลขของบริษัทที่เป็นผู้จ่ายเงินมากที่สุด เมื่อกรอกครบแล้วให้กดทำรายการต่อไป

8. จากนั้นมาถึงหน้าบันทึกลดหย่อนให้กรอกตัวเลขตามรายการที่ได้เลือกไว้ให้ครบทุกช่อง จากนั้นกดทำรายการต่อไป

9. จากนั้นจะมาถึงถึงหน้าหน้าคำนวณภาษีจะแสดง จำนวนภาษีทั้งหมด โดยจำนวนภาษีที่ชำระเพิ่มเติมหรือ ชำระไว้เกินว่ามีอยู่เท่าใด

10.จากนั้นจะเข้าสู่หน้ายืนยันการยื่นแบบ ตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง หากต้องการแก้ไขให้กด ล้างข้อความ หรือหากต้องการยืนยันให้กดยืนยันการยื่นแบบ จากนั้นจึงเลือกช่องทางเพื่อทำธุรกรรมการเงินที่ต้องการ

และ 11. เมื่อยืนยันแล้วระบบจะแจ้งว่ากรมสรรพากรได้รับการยื่นแบบเรียบร้อย ท่านสามารถเลือกพิมพ์แบบเซฟไฟล์ PDF ไว้เป็นหลักฐาน หรือเลือกเลือกนําส่งเอกสารขอคืนภาษีในกรณีขอภาษีคืนเพื่อทำการอัพโหลดเอกสารทันที

เปิด 11 ขั้นตอน ยื่นภาษีออนไลน์ แบบรวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัยโควิด-19

related