svasdssvasds

ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม "ไล่ประยุทธ์" บริเวณแยกอโศก

ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม "ไล่ประยุทธ์" บริเวณแยกอโศก

บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มที่ใช้ชื่อ เครือข่ายไล่ประยุทธ์ นำโดย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อและนายสมบัติบุญ งามอนงค์ บริเวณแยกอโศก ได้มีการปิดการจราจรบริเวณแยกอโศก ทั้งถนนอโศกมนตรีและถนนสุขุมวิทขาออกรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร เต็มทุกช่องทางการจราจร

ไฮไลท์สำคัญขึ้นปราศรัย นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัท ฟลุ๊ค เดอะสตาร์ นายสมบัติบุญ งามอนงค์ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประเด็นปราศรัยคือ เรื่องการขับไล่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม \"ไล่ประยุทธ์\" บริเวณแยกอโศก ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม \"ไล่ประยุทธ์\" บริเวณแยกอโศก ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม \"ไล่ประยุทธ์\" บริเวณแยกอโศก ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม \"ไล่ประยุทธ์\" บริเวณแยกอโศก ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม \"ไล่ประยุทธ์\" บริเวณแยกอโศก ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม \"ไล่ประยุทธ์\" บริเวณแยกอโศก

ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม \"ไล่ประยุทธ์\" บริเวณแยกอโศก ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม \"ไล่ประยุทธ์\" บริเวณแยกอโศก ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม \"ไล่ประยุทธ์\" บริเวณแยกอโศก ประมวลภาพ ม็อบชุมนุม \"ไล่ประยุทธ์\" บริเวณแยกอโศก