svasdssvasds

พรรคไทยสร้างไทย อำนวยวามสะดวกร้านค้า-ประชาชน ตรวจ ATK ฟรี

พรรคไทยสร้างไทย อำนวยวามสะดวกร้านค้า-ประชาชน ตรวจ ATK ฟรี

พรรคไทยสร้างไทย อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนหลังจัดโครงการตรวจโควิดให้บริการตรวจหาเชื้อด้วย ATK กับร้านค้า-ประชาชน ทั่วกรุงเทพฯ

นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมือง ดร. สุวดี  พันธุ์พานิช และ คุณรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย แถลงเปิดโครงการ “ตรวจโควิด เดินหน้าสร้างเศรษฐกิจไทย” เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิดด้วย ATK ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ 

พรรคไทยสร้างไทย

เพื่อเดินหน้าพื้นฟูเศรษฐกิจให้ประชาชนออกไปทำมาค้าขายนอกบ้านและให้บริการลูกค้าได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทั้งตนเองและครอบครัว รวมถึงการให้บริการตรวจเชื้อให้ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ โดยร้านค้าที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนและได้รับการตรวจคัดกรองไม่พบเชื้อ จะสามารถลงทะเบียนรับป้าย “วัคซีนครบ ไม่พบเชื้อ” ได้บริเวณจุดตรวจ ไทยสร้างไทย

นอกจากนี้ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับร้านค้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนและตรวจคัดกรองไม่พบเชื้อ ให้สามารถเพิ่มข้อมูลรับป้ายได้ทางไปรษณีย์ โดยร้านที่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมดจะปรากฏในแผนที่ ร้าน “วัคซีนครบ ไม่พบเชื้อ” เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปสามารถทราบถึงสถานะล่าสุดของร้านค้า เสริมความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายจะได้รับคำแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการดำเนินการนี้เป็นความร่วมมือภาคประชาชน สำหรับที่มาของป้าย “วัคซีนครบ ไม่พบเชื้อ” ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการอาหารปลอดภัย ที่มีป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)” ในสมัยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และยังคงใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ตรวจโควิด เดินแจกป้าย เดินแจกป้าย ปิดป้าย

โดยในวันที่ 18-19 กันยายนนี้ ทีมอาสาไทยสร้างไทย โดย ดร.สุวดี พันธุ์พานิช คุณรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ และคุณศรัณยู คงเกียรติสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัคร สก. สัมพันธวงศ์ จะจัดกิจกรรม “เยาวราช Walk Rally” เพื่อแจกชุดตรวจ ATK และมีทีมอาสาไทยสร้างไทยช่วยแนะนำการตรวจเชื้อ โดยจะมอบป้าย “วัคซีนครบ ไม่พบเชื้อ” ให้กับร้านค้าที่ฉีดวัคซีนครบและตรวจไม่พบเชื้อ

เยาวราชถือเป็นถนนเศรษฐกิจหลักในกรุงเทพฯ โดยทีมอาสาไทยสร้างไทยตั้งเป้าหมายให้ทุกร้านค้าในถนนเยาวราชเป็นสถานที่ปลอดภัยของผู้บริโภค ภายในสิ้นเดือนกันยายน เป็นการ #คืนเยาวราชให้นักชิม พร้อมรับเทศกาลถือศีลกินเจในเดือนตุลาคมนี้ และจะได้ดำเนินการเช่นเดียวกันในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป อาทิ ย่านสาทร ทองหล่อ เอกมัย 

พรรคไทยสร้างไทย มีความมุ่งมั่นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วที่สุด และเปิดประเทศให้เร็วที่สุด โดยยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจ คือการตรวจเชื้อทั่วถึงและฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทยขอเป็นส่วนหนึ่งในการลงพื้นที่เร่งตรวจคัดกรอง ให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัย กลับมาเป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  

พรรคไทยสร้างไทย ขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อจำนวนประชากร เนื่องจากการแสดงบันทึกการรับวัคซีนที่ครบ จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ให้บริการและผู้บริโภค เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรป และหากประชาชนมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยประกอบกับการเปิดประเทศได้ตามเป้าหมายที่กำหนดจะทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัว และประชาชนจะกลับมามีเงิน มีรายได้ มีงานทำ และมีเงินในกระเป๋าอีกครั้ง

related