Spring News

ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค

21 ก.ย. 2564 เวลา 7:42 น. 31

วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายมอญจะนำกับข้าว คาวหวาน พร้อมน้ำผึ้ง มาทำบุญ โดยชาวมอญเชื่อกันว่าการทำบุญด้วยน้ำผึ้งจะได้อานิสงส์มาก เพราะน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ หากผู้ใดทำบุญด้วยน้ำผึ้งเมื่อสิ้นอายุขัยจะได้ไปเกิดในเทวโลกตามความเชื่อในพุทธประวัติ

ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำผึ้งเปรียบเสมือน ยารักษาโรค บำรุงร่างกายให้มีกำลัง น้ำผึ้งจัดเป็น ๑ ในเภสัชทาน ๕ ชนิด ได้แก่ น้ำผึ้ง เนยใส เนยข้น น้ำมัน และน้ำอ้อยซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นผลดีต่อสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์จะนำน้ำผึ้งไปผสมกับยา และปั้นเป็นยาลูกกลอนฉันตอนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ 

ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค

ความเชื่อในการทำบุญด้วยน้ำผึ้ง ทำให้ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งยังคงอยู่ในชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญจนถึงปัจจุบัน

ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค ตักบาตรน้ำผึ้ง คติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับยารักษาโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ