Spring News

ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ จ.นนทบุรี และ สามโคก จ.ปทุมธานี น้ำท่วมแล้ว

02 ต.ค. 2564 เวลา 10:39 น. 444

ชุมชนมุสลิมในตำบลท่าอิฐ จ.นนทบุรี และ สามโคก จ.ปทุมธานี น้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากหลายเขื่อนเร่งระบายน้ำรับน้ำเหนือและเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนเต็มที่ พร้อมกับมีฝนตกลงมาอย่างหนักหลายวัน ทำให้ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับความเดือดร้อน

ภาพบรรยากาศ น้ำท่วม ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ จ.นนทบุรี และ สามโคก จ.ปทุมธานี 

ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ

สามโคก จ.ปทุมธานี สามโคก จ.ปทุมธานี สามโคก จ.ปทุมธานี สามโคก จ.ปทุมธานี สามโคก จ.ปทุมธานี สามโคก จ.ปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ