svasdssvasds

ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ จ.นนทบุรี และ สามโคก จ.ปทุมธานี น้ำท่วมแล้ว

ชุมชนมุสลิมท่าอิฐ จ.นนทบุรี และ สามโคก จ.ปทุมธานี น้ำท่วมแล้ว

ชุมชนมุสลิมในตำบลท่าอิฐ จ.นนทบุรี และ สามโคก จ.ปทุมธานี น้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากหลายเขื่อนเร่งระบายน้ำรับน้ำเหนือและเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนเต็มที่ พร้อมกับมีฝนตกลงมาอย่างหนักหลายวัน ทำให้ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับความเดือดร้อน

related