svasdssvasds

กทม.รับมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน

กทม.รับมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน

วันนี้ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบอุปกรณ์รถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV (BKK Mobile Vaccination Unit) จำนวน 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน

เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้รับการฉีดวัคซีนที่รวดเร็ว ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มคนไร้บ้าน รวมถึงกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์) ที่ยังไม่เข้าถึงวัคซีน หรือไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนได้

กทม.รับมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน กทม.รับมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน กทม.รับมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้รับการฉีดวัคซีนที่รวดเร็ว ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มคนไร้บ้าน รวมถึงกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์) ที่ยังไม่เข้าถึงวัคซีน หรือไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนได้

กทม.รับมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน กทม.รับมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน กทม.รับมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. - 7 ต.ค.ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนไปแล้ว 2,232 ราย สำหรับภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 10 ต.ค.64 มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 8,141,414 คน และมีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 4,415,116 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อประชาชนได้รับวัคซีนแล้วยังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้นต่อไป

กทม.รับมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน กทม.รับมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน กทม.รับมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน