svasdssvasds

ร่วมด้วยช่วยกัน! #ตรุษจีน 2565 เน้นปลอดโรคโควิด-19 และ ฝุ่น PM 2.5 !

ร่วมด้วยช่วยกัน! #ตรุษจีน 2565 เน้นปลอดโรคโควิด-19 และ ฝุ่น PM 2.5 !

กทม. รณรงค์ เน้นปลอดโรคและฝุ่น กรุงเทพมหานครฯนำโดย “นพ.ชวินทร์ ศิรินาค “รองปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจศาสนสถานและศาลเจ้าเพื่อควบคุมกำกับการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 และรณรงค์ลดการจุดธูปเทียน เผากระดาษเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565

 นพ.ชวินทร์  ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ลงตรวจศาสนสถาน และศาลเจ้า เพื่อติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และรณรงค์ลดการจุดธูปเทียน เผากระดาษ เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2565 โดยจุดแรก ลงพื้นที่วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจุดที่2 ที่ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ เขตสัมพันธวงศ์​กรุงเทพฯ

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร​ เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีประชาชนเดินทางไปศาสนสถาน​ วัด​  และ ศาลเจ้า ซึ่งทำให้เกิดการรวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมาก และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งมีการจุดธูปเทียน เผากระดาษ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปริมาณฝุ่น PM2.5 และส่งผลต่อสุขภาพประชาชน  ในปีนี้ทางวัดและศาลเจ้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลดจำนวนการเผากระดาษ ลดการจุดธูปลง  บางแห่งจัดจุดปักธูปไว้ภายนอกอาคารที่อากาศถ่ายเทได้ดี ขณะที่บางแห่ง งดการจุดธูป

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

การลงพื้นที่ วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ พบว่ามีการควบคุม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าไปภายในวัด และ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มาเว้นระยะห่าง  มีจุดบริการเจลล้างมือ และ อ่างล่างมือ ในส่วนของการจุดธูป เทียน ทางวัดได้ขอความร่วมมือจุดธูปเท่าที่จำเป็น ติดป้ายประกาศงดจุดธูปด้านในอาคาร แต่จัดวางกระถางธูปไว้ภายนอกอาคารแทน และมีเจ้าหน้าที่วัดคอยเก็บธูปและเทียน ในกระถางและดับทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการไหว้ และงดเว้นการเผากระดาษไหว้

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)