ประมวลภาพ : หลวงสรศักดิ์ ควง แม่หญิงจันทร์วาด เปิดตัว ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ

29 มี.ค. 2561 เวลา 13:25 น.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ” (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) เริ่มนำร่องกรณีประกันภัยกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2561

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ” (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) เริ่มนำร่องกรณีประกันภัยกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ” (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) เริ่มนำร่องกรณีประกันภัยกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ” (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) เริ่มนำร่องกรณีประกันภัยกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ” (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) เริ่มนำร่องกรณีประกันภัยกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ” (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) เริ่มนำร่องกรณีประกันภัยกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ” (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) เริ่มนำร่องกรณีประกันภัยกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ” (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) เริ่มนำร่องกรณีประกันภัยกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2561