ชุมนุมหน้า สถานีรถไฟฟ้า MRT กระทรวงสาธารณสุข

19 ต.ค. 2563 เวลา 16:53 น.

กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มรวมตัวกันบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า MRT หน้ากระทรวงสาธารณสุขแล้ว แนะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโปรดเลี่ยงเส้นทางถนนติวานนท์ขาเข้า ดังนี้ .- จากถนนงามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายแคราย มุ่งหน้าแยกติวานนท์ - จากถนนรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวขวาแครายมุ่งหน้าแยกติวานนท์ - จากถนนปากเกร็ดแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าแยกแคราย - จากถนนติวานท์ปากเกร็ด มุ่งหน้าแยกแคราย - จากแยกสามัคคี มุ่งหน้าแคราย #ม็อบ19ตุลา

กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มรวมตัวกันบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า MRT หน้ากระทรวงสาธารณสุขแล้ว แนะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโปรดเลี่ยงเส้นทางถนนติวานนท์ขาเข้า ดังนี้
.- จากถนนงามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายแคราย มุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวขวาแครายมุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนปากเกร็ดแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากถนนติวานท์ปากเกร็ด มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากแยกสามัคคี มุ่งหน้าแคราย
#ม็อบ19ตุลา

กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มรวมตัวกันบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า MRT หน้ากระทรวงสาธารณสุขแล้ว แนะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโปรดเลี่ยงเส้นทางถนนติวานนท์ขาเข้า ดังนี้
.- จากถนนงามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายแคราย มุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวขวาแครายมุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนปากเกร็ดแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากถนนติวานท์ปากเกร็ด มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากแยกสามัคคี มุ่งหน้าแคราย
#ม็อบ19ตุลา กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มรวมตัวกันบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า MRT หน้ากระทรวงสาธารณสุขแล้ว แนะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโปรดเลี่ยงเส้นทางถนนติวานนท์ขาเข้า ดังนี้
.- จากถนนงามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายแคราย มุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวขวาแครายมุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนปากเกร็ดแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากถนนติวานท์ปากเกร็ด มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากแยกสามัคคี มุ่งหน้าแคราย
#ม็อบ19ตุลา กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มรวมตัวกันบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า MRT หน้ากระทรวงสาธารณสุขแล้ว แนะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโปรดเลี่ยงเส้นทางถนนติวานนท์ขาเข้า ดังนี้
.- จากถนนงามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายแคราย มุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวขวาแครายมุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนปากเกร็ดแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากถนนติวานท์ปากเกร็ด มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากแยกสามัคคี มุ่งหน้าแคราย
#ม็อบ19ตุลา กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มรวมตัวกันบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า MRT หน้ากระทรวงสาธารณสุขแล้ว แนะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโปรดเลี่ยงเส้นทางถนนติวานนท์ขาเข้า ดังนี้
.- จากถนนงามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายแคราย มุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวขวาแครายมุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนปากเกร็ดแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากถนนติวานท์ปากเกร็ด มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากแยกสามัคคี มุ่งหน้าแคราย
#ม็อบ19ตุลา กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มรวมตัวกันบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า MRT หน้ากระทรวงสาธารณสุขแล้ว แนะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโปรดเลี่ยงเส้นทางถนนติวานนท์ขาเข้า ดังนี้
.- จากถนนงามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายแคราย มุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวขวาแครายมุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนปากเกร็ดแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากถนนติวานท์ปากเกร็ด มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากแยกสามัคคี มุ่งหน้าแคราย
#ม็อบ19ตุลา กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มรวมตัวกันบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า MRT หน้ากระทรวงสาธารณสุขแล้ว แนะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโปรดเลี่ยงเส้นทางถนนติวานนท์ขาเข้า ดังนี้
.- จากถนนงามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายแคราย มุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวขวาแครายมุ่งหน้าแยกติวานนท์
- จากถนนปากเกร็ดแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากถนนติวานท์ปากเกร็ด มุ่งหน้าแยกแคราย
- จากแยกสามัคคี มุ่งหน้าแคราย
#ม็อบ19ตุลา