โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด”

02 พ.ย. 2563 เวลา 3:03 น.

ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย

ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย