"ทรงพระเจริญ"

02 พ.ย. 2563 เวลา 13:54 น.

‪ประชาชนสวมเสื้อเหลือง พร้อมใจกันโบกธงชาติไทยและตะโกนว่า "ทรงพระเจริญ" ในขณะที่ขบวนเสด็จเคลื่อนผ่าน‬

‪ประชาชนสวมเสื้อเหลือง พร้อมใจกันโบกธงชาติไทยและตะโกนว่า ‪ประชาชนสวมเสื้อเหลือง พร้อมใจกันโบกธงชาติไทยและตะโกนว่า ‪ประชาชนสวมเสื้อเหลือง พร้อมใจกันโบกธงชาติไทยและตะโกนว่า