เครือข่ายลูกพ่อขุนปกป้องสถาบัน แถลงประกาศ ไล่กลุ่มมวลชนที่แสดงพฤติกรรมจาบจ้วง

04 พ.ย. 2563 เวลา 12:05 น.

กลุ่มศิษย์ มร. ศิษย์เก่าอาชีวะ และกลุ่มลูกพ่อขุน แถลงประกาศพร้อมเคลื่อนขับไล่กลุ่มมวลชนที่จะมาใช้พื้นที่ ม.รามคำแหง ชุมนุมแล้วแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งนัดชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 9 พ.ย.63 ที่ลานพ่อขุมรามคำแหง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. . ทั้งนี้ นายสมเดช คงวิจิตร์ ได้กล่าวว่าตนไม่ได้ทำร้ายนักศึกษา พร้อมยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และโชว์หลักฐาน ว่านักศึกษาได้ล้มเอง ไม่มีใครทำร้าย

กลุ่มศิษย์ มร. ศิษย์เก่าอาชีวะ และกลุ่มลูกพ่อขุน แถลงประกาศพร้อมเคลื่อนขับไล่กลุ่มมวลชนที่จะมาใช้พื้นที่ ม.รามคำแหง ชุมนุมแล้วแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งนัดชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 9 พ.ย.63 ที่ลานพ่อขุมรามคำแหง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. 
.
ทั้งนี้ นายสมเดช คงวิจิตร์ ได้กล่าวว่าตนไม่ได้ทำร้ายนักศึกษา พร้อมยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และโชว์หลักฐาน ว่านักศึกษาได้ล้มเอง ไม่มีใครทำร้าย กลุ่มศิษย์ มร. ศิษย์เก่าอาชีวะ และกลุ่มลูกพ่อขุน แถลงประกาศพร้อมเคลื่อนขับไล่กลุ่มมวลชนที่จะมาใช้พื้นที่ ม.รามคำแหง ชุมนุมแล้วแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งนัดชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 9 พ.ย.63 ที่ลานพ่อขุมรามคำแหง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. 
.
ทั้งนี้ นายสมเดช คงวิจิตร์ ได้กล่าวว่าตนไม่ได้ทำร้ายนักศึกษา พร้อมยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และโชว์หลักฐาน ว่านักศึกษาได้ล้มเอง ไม่มีใครทำร้าย กลุ่มศิษย์ มร. ศิษย์เก่าอาชีวะ และกลุ่มลูกพ่อขุน แถลงประกาศพร้อมเคลื่อนขับไล่กลุ่มมวลชนที่จะมาใช้พื้นที่ ม.รามคำแหง ชุมนุมแล้วแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งนัดชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 9 พ.ย.63 ที่ลานพ่อขุมรามคำแหง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. 
.
ทั้งนี้ นายสมเดช คงวิจิตร์ ได้กล่าวว่าตนไม่ได้ทำร้ายนักศึกษา พร้อมยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และโชว์หลักฐาน ว่านักศึกษาได้ล้มเอง ไม่มีใครทำร้าย

กลุ่มศิษย์ มร. ศิษย์เก่าอาชีวะ และกลุ่มลูกพ่อขุน แถลงประกาศพร้อมเคลื่อนขับไล่กลุ่มมวลชนที่จะมาใช้พื้นที่ ม.รามคำแหง ชุมนุมแล้วแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งนัดชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 9 พ.ย.63 ที่ลานพ่อขุมรามคำแหง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. 
.
ทั้งนี้ นายสมเดช คงวิจิตร์ ได้กล่าวว่าตนไม่ได้ทำร้ายนักศึกษา พร้อมยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และโชว์หลักฐาน ว่านักศึกษาได้ล้มเอง ไม่มีใครทำร้าย กลุ่มศิษย์ มร. ศิษย์เก่าอาชีวะ และกลุ่มลูกพ่อขุน แถลงประกาศพร้อมเคลื่อนขับไล่กลุ่มมวลชนที่จะมาใช้พื้นที่ ม.รามคำแหง ชุมนุมแล้วแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งนัดชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 9 พ.ย.63 ที่ลานพ่อขุมรามคำแหง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. 
.
ทั้งนี้ นายสมเดช คงวิจิตร์ ได้กล่าวว่าตนไม่ได้ทำร้ายนักศึกษา พร้อมยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และโชว์หลักฐาน ว่านักศึกษาได้ล้มเอง ไม่มีใครทำร้าย กลุ่มศิษย์ มร. ศิษย์เก่าอาชีวะ และกลุ่มลูกพ่อขุน แถลงประกาศพร้อมเคลื่อนขับไล่กลุ่มมวลชนที่จะมาใช้พื้นที่ ม.รามคำแหง ชุมนุมแล้วแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งนัดชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 9 พ.ย.63 ที่ลานพ่อขุมรามคำแหง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. 
.
ทั้งนี้ นายสมเดช คงวิจิตร์ ได้กล่าวว่าตนไม่ได้ทำร้ายนักศึกษา พร้อมยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และโชว์หลักฐาน ว่านักศึกษาได้ล้มเอง ไม่มีใครทำร้าย