กลุ่มนักเรียนเลว แถลงการณ์ "เราจะไม่ประนีประนอมอีกต่อไป"

06 พ.ย. 2563 เวลา 8:50 น.

กลุ่มนักเรียนเลว อ่านแถลงการณ์สำคัญจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สืบเนื่องจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดการชุมนุมและกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรวมไปถึงในระบบการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง แต่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนำโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ที่มิได้สนใจที่จะแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของนักเรียน ขาดวุฒิภาวะ และความเป็นผู้นำ อ้างว่าการชุมนุมของนักเรียนมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกทั้งยังเพิกเฉยให้นักเรียนเผชิญปัญหาต่อไป โดยที่ตนเพียงแต่สร้างภาพกับสื่อว่ารับฟังนักเรียนการกระทำเช่นนี้นับเป็นการดูหมิ่นนักเรียนอย่างมาก ไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกต่อไป จึงได้ยื่นหนังสือให้นายณัฐพลลาออกจากตำแหน่ง แต่นายณัฐพลก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ หากการเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงฯนั้นๆ ไม่ได้ทำให้ระบบการศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น พวกเรานักเรียนจึงได้ยกระดับการเรียกร้องไปที่ต้นตอของปัญหาคือ ผู้ที่เลือกนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังนั้น นักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วมจึงประกาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่ของนักเรียนขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เพื่อยกระดับการเรียกร้องไห้เสียงของนักเรียนไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนการศึกษามีได้รับการพัฒนาเพราะการเมืองมีปัญหาเราจะเป็นเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงออกมาถ้าการเมืองดีเราจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและเคารพสิทธิ์

กลุ่มนักเรียนเลว อ่านแถลงการณ์สำคัญจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สืบเนื่องจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดการชุมนุมและกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรวมไปถึงในระบบการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง แต่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนำโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ที่มิได้สนใจที่จะแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของนักเรียน ขาดวุฒิภาวะ และความเป็นผู้นำ อ้างว่าการชุมนุมของนักเรียนมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกทั้งยังเพิกเฉยให้นักเรียนเผชิญปัญหาต่อไป 

 โดยที่ตนเพียงแต่สร้างภาพกับสื่อว่ารับฟังนักเรียนการกระทำเช่นนี้นับเป็นการดูหมิ่นนักเรียนอย่างมาก ไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกต่อไป จึงได้ยื่นหนังสือให้นายณัฐพลลาออกจากตำแหน่ง แต่นายณัฐพลก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ  หากการเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงฯนั้นๆ ไม่ได้ทำให้ระบบการศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น พวกเรานักเรียนจึงได้ยกระดับการเรียกร้องไปที่ต้นตอของปัญหาคือ ผู้ที่เลือกนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ดังนั้น นักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วมจึงประกาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่ของนักเรียนขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เพื่อยกระดับการเรียกร้องไห้เสียงของนักเรียนไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนการศึกษามีได้รับการพัฒนาเพราะการเมืองมีปัญหาเราจะเป็นเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงออกมาถ้าการเมืองดีเราจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและเคารพสิทธิ์ กลุ่มนักเรียนเลว อ่านแถลงการณ์สำคัญจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สืบเนื่องจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดการชุมนุมและกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรวมไปถึงในระบบการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง แต่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนำโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ที่มิได้สนใจที่จะแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของนักเรียน ขาดวุฒิภาวะ และความเป็นผู้นำ อ้างว่าการชุมนุมของนักเรียนมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกทั้งยังเพิกเฉยให้นักเรียนเผชิญปัญหาต่อไป 

 โดยที่ตนเพียงแต่สร้างภาพกับสื่อว่ารับฟังนักเรียนการกระทำเช่นนี้นับเป็นการดูหมิ่นนักเรียนอย่างมาก ไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกต่อไป จึงได้ยื่นหนังสือให้นายณัฐพลลาออกจากตำแหน่ง แต่นายณัฐพลก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ  หากการเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงฯนั้นๆ ไม่ได้ทำให้ระบบการศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น พวกเรานักเรียนจึงได้ยกระดับการเรียกร้องไปที่ต้นตอของปัญหาคือ ผู้ที่เลือกนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ดังนั้น นักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วมจึงประกาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่ของนักเรียนขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เพื่อยกระดับการเรียกร้องไห้เสียงของนักเรียนไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนการศึกษามีได้รับการพัฒนาเพราะการเมืองมีปัญหาเราจะเป็นเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงออกมาถ้าการเมืองดีเราจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและเคารพสิทธิ์ กลุ่มนักเรียนเลว อ่านแถลงการณ์สำคัญจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สืบเนื่องจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดการชุมนุมและกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรวมไปถึงในระบบการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง แต่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนำโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ที่มิได้สนใจที่จะแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของนักเรียน ขาดวุฒิภาวะ และความเป็นผู้นำ อ้างว่าการชุมนุมของนักเรียนมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกทั้งยังเพิกเฉยให้นักเรียนเผชิญปัญหาต่อไป 

 โดยที่ตนเพียงแต่สร้างภาพกับสื่อว่ารับฟังนักเรียนการกระทำเช่นนี้นับเป็นการดูหมิ่นนักเรียนอย่างมาก ไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกต่อไป จึงได้ยื่นหนังสือให้นายณัฐพลลาออกจากตำแหน่ง แต่นายณัฐพลก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ  หากการเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงฯนั้นๆ ไม่ได้ทำให้ระบบการศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น พวกเรานักเรียนจึงได้ยกระดับการเรียกร้องไปที่ต้นตอของปัญหาคือ ผู้ที่เลือกนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ดังนั้น นักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วมจึงประกาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่ของนักเรียนขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เพื่อยกระดับการเรียกร้องไห้เสียงของนักเรียนไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนการศึกษามีได้รับการพัฒนาเพราะการเมืองมีปัญหาเราจะเป็นเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงออกมาถ้าการเมืองดีเราจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและเคารพสิทธิ์ กลุ่มนักเรียนเลว อ่านแถลงการณ์สำคัญจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สืบเนื่องจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดการชุมนุมและกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรวมไปถึงในระบบการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง แต่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนำโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ที่มิได้สนใจที่จะแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของนักเรียน ขาดวุฒิภาวะ และความเป็นผู้นำ อ้างว่าการชุมนุมของนักเรียนมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกทั้งยังเพิกเฉยให้นักเรียนเผชิญปัญหาต่อไป 

 โดยที่ตนเพียงแต่สร้างภาพกับสื่อว่ารับฟังนักเรียนการกระทำเช่นนี้นับเป็นการดูหมิ่นนักเรียนอย่างมาก ไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกต่อไป จึงได้ยื่นหนังสือให้นายณัฐพลลาออกจากตำแหน่ง แต่นายณัฐพลก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ  หากการเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงฯนั้นๆ ไม่ได้ทำให้ระบบการศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น พวกเรานักเรียนจึงได้ยกระดับการเรียกร้องไปที่ต้นตอของปัญหาคือ ผู้ที่เลือกนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ดังนั้น นักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วมจึงประกาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่ของนักเรียนขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เพื่อยกระดับการเรียกร้องไห้เสียงของนักเรียนไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนการศึกษามีได้รับการพัฒนาเพราะการเมืองมีปัญหาเราจะเป็นเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงออกมาถ้าการเมืองดีเราจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและเคารพสิทธิ์