ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร

08 พ.ย. 2563 เวลา 12:20 น.

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร ในขณะเดียวกันการ์ดอาชีวะรื้อลวดหนนามหีบเพลง เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุม ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอโทษที่ฉีดน้ำใส่ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและโห่ร้อง ก่อนที่แกนนำจะเข้าเจรจา

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร ในขณะเดียวกันการ์ดอาชีวะรื้อลวดหนนามหีบเพลง เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุม ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอโทษที่ฉีดน้ำใส่ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและโห่ร้อง ก่อนที่แกนนำจะเข้าเจรจา

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร ในขณะเดียวกันการ์ดอาชีวะรื้อลวดหนนามหีบเพลง เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุม ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอโทษที่ฉีดน้ำใส่ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและโห่ร้อง ก่อนที่แกนนำจะเข้าเจรจา

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร ในขณะเดียวกันการ์ดอาชีวะรื้อลวดหนนามหีบเพลง เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุม ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอโทษที่ฉีดน้ำใส่ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและโห่ร้อง ก่อนที่แกนนำจะเข้าเจรจา

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร ในขณะเดียวกันการ์ดอาชีวะรื้อลวดหนนามหีบเพลง เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุม ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอโทษที่ฉีดน้ำใส่ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและโห่ร้อง ก่อนที่แกนนำจะเข้าเจรจา

 

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร ในขณะเดียวกันการ์ดอาชีวะรื้อลวดหนนามหีบเพลง เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุม ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอโทษที่ฉีดน้ำใส่ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและโห่ร้อง ก่อนที่แกนนำจะเข้าเจรจา

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร ในขณะเดียวกันการ์ดอาชีวะรื้อลวดหนนามหีบเพลง เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุม ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอโทษที่ฉีดน้ำใส่ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและโห่ร้อง ก่อนที่แกนนำจะเข้าเจรจา

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร ในขณะเดียวกันการ์ดอาชีวะรื้อลวดหนนามหีบเพลง เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุม ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอโทษที่ฉีดน้ำใส่ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและโห่ร้อง ก่อนที่แกนนำจะเข้าเจรจา

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร ในขณะเดียวกันการ์ดอาชีวะรื้อลวดหนนามหีบเพลง เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุม ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอโทษที่ฉีดน้ำใส่ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและโห่ร้อง ก่อนที่แกนนำจะเข้าเจรจา

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร ในขณะเดียวกันการ์ดอาชีวะรื้อลวดหนนามหีบเพลง เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุม ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอโทษที่ฉีดน้ำใส่ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและโห่ร้อง ก่อนที่แกนนำจะเข้าเจรจา

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ผู้ชุมนุม #ราษฎร ในขณะเดียวกันการ์ดอาชีวะรื้อลวดหนนามหีบเพลง เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุม ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอโทษที่ฉีดน้ำใส่ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและโห่ร้อง ก่อนที่แกนนำจะเข้าเจรจา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด