ประมวลภาพการชุมนุม ขนตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่

08 พ.ย. 2563 เวลา 13:31 น.

เวลา 20.08 น.(8 พ.ย.63) กลุ่มราษฎร สามารถนำตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ ขยับแนวมาประมาณ 20 เมตร จากหน้าประตูศาลฎีกา ขณะที่ตำรวจ ถอยล่นกำลัง และถอนรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนไปหลังแนวกำลังเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าศาลหลักเมืองแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา เจรจากับแกนนำของกลุ่มราษฎร

เวลา 20.08 น.(8 พ.ย.63) กลุ่มราษฎร สามารถนำตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ ขยับแนวมาประมาณ 20 เมตร จากหน้าประตูศาลฎีกา ขณะที่ตำรวจ ถอยล่นกำลัง และถอนรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนไปหลังแนวกำลังเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าศาลหลักเมืองแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา เจรจากับแกนนำของกลุ่มราษฎร เวลา 20.08 น.(8 พ.ย.63) กลุ่มราษฎร สามารถนำตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ ขยับแนวมาประมาณ 20 เมตร จากหน้าประตูศาลฎีกา ขณะที่ตำรวจ ถอยล่นกำลัง และถอนรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนไปหลังแนวกำลังเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าศาลหลักเมืองแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา เจรจากับแกนนำของกลุ่มราษฎร เวลา 20.08 น.(8 พ.ย.63) กลุ่มราษฎร สามารถนำตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ ขยับแนวมาประมาณ 20 เมตร จากหน้าประตูศาลฎีกา ขณะที่ตำรวจ ถอยล่นกำลัง และถอนรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนไปหลังแนวกำลังเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าศาลหลักเมืองแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา เจรจากับแกนนำของกลุ่มราษฎร เวลา 20.08 น.(8 พ.ย.63) กลุ่มราษฎร สามารถนำตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ ขยับแนวมาประมาณ 20 เมตร จากหน้าประตูศาลฎีกา ขณะที่ตำรวจ ถอยล่นกำลัง และถอนรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนไปหลังแนวกำลังเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าศาลหลักเมืองแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา เจรจากับแกนนำของกลุ่มราษฎร

เวลา 20.08 น.(8 พ.ย.63) กลุ่มราษฎร สามารถนำตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ ขยับแนวมาประมาณ 20 เมตร จากหน้าประตูศาลฎีกา ขณะที่ตำรวจ ถอยล่นกำลัง และถอนรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนไปหลังแนวกำลังเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าศาลหลักเมืองแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา เจรจากับแกนนำของกลุ่มราษฎร เวลา 20.08 น.(8 พ.ย.63) กลุ่มราษฎร สามารถนำตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ ขยับแนวมาประมาณ 20 เมตร จากหน้าประตูศาลฎีกา ขณะที่ตำรวจ ถอยล่นกำลัง และถอนรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนไปหลังแนวกำลังเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าศาลหลักเมืองแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา เจรจากับแกนนำของกลุ่มราษฎร

เวลา 20.08 น.(8 พ.ย.63) กลุ่มราษฎร สามารถนำตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ ขยับแนวมาประมาณ 20 เมตร จากหน้าประตูศาลฎีกา ขณะที่ตำรวจ ถอยล่นกำลัง และถอนรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนไปหลังแนวกำลังเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าศาลหลักเมืองแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา เจรจากับแกนนำของกลุ่มราษฎร เวลา 20.08 น.(8 พ.ย.63) กลุ่มราษฎร สามารถนำตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ ขยับแนวมาประมาณ 20 เมตร จากหน้าประตูศาลฎีกา ขณะที่ตำรวจ ถอยล่นกำลัง และถอนรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนไปหลังแนวกำลังเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าศาลหลักเมืองแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา เจรจากับแกนนำของกลุ่มราษฎร เวลา 20.08 น.(8 พ.ย.63) กลุ่มราษฎร สามารถนำตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ ขยับแนวมาประมาณ 20 เมตร จากหน้าประตูศาลฎีกา ขณะที่ตำรวจ ถอยล่นกำลัง และถอนรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนไปหลังแนวกำลังเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าศาลหลักเมืองแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา เจรจากับแกนนำของกลุ่มราษฎร