อุ๊ หฤทัย ประกาศรุกฆาตไปสภา ต้านร่างรัฐธรรมนูญ

12 พ.ย. 2563 เวลา 14:22 น.

กลุ่มเครือข่ายปกป้องสถาบัน นำโดย นางหฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ อุ๊ นักร้องชื่อดัง และนายศาสตรา โตอ่อน นักวิชาการอิสระ เดินทางมาที่อาคารรัฐสภา เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะมองว่าเป็นกระบวนการทำลายชาติ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างชาติ ซึ่งจะเข้าข่ายว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทย และถือเป็นการขายชาติ และต้องการเตือนไปยังนักการเมือง เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชน แต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของนักการเมือง เพื่อไม่ให้มี ส.ว.จากการสรรหา เนื่องจาก ส.ว.สรรหาไม่สามารถโกงชาติได้ ต่างจาก ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้ง ที่มีการทุจริต นำไปสู่ธุรกิจการเมือง อีกทั้ง ไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติและเป็นจุดแข็งของประเทศ แต่กลุ่มมวลชนราษฏรกลับนำมาเป็นประเด็นก้าวล่วง เรียกร้องให้มีการปฏิรูป ขออย่าดูถูก อย่าดูหมิ่น เพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดอะไร แต่จะสร้างความขัดแย้งให้บานปลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเครือข่ายปกป้องสถาบัน นำโดย นางหฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ อุ๊ นักร้องชื่อดัง และนายศาสตรา โตอ่อน นักวิชาการอิสระ เดินทางมาที่อาคารรัฐสภา เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะมองว่าเป็นกระบวนการทำลายชาติ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างชาติ ซึ่งจะเข้าข่ายว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทย และถือเป็นการขายชาติ และต้องการเตือนไปยังนักการเมือง เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชน แต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของนักการเมือง เพื่อไม่ให้มี ส.ว.จากการสรรหา เนื่องจาก ส.ว.สรรหาไม่สามารถโกงชาติได้ ต่างจาก ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้ง ที่มีการทุจริต นำไปสู่ธุรกิจการเมือง 

อีกทั้ง ไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติและเป็นจุดแข็งของประเทศ แต่กลุ่มมวลชนราษฏรกลับนำมาเป็นประเด็นก้าวล่วง เรียกร้องให้มีการปฏิรูป ขออย่าดูถูก อย่าดูหมิ่น เพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดอะไร แต่จะสร้างความขัดแย้งให้บานปลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น กลุ่มเครือข่ายปกป้องสถาบัน นำโดย นางหฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ อุ๊ นักร้องชื่อดัง และนายศาสตรา โตอ่อน นักวิชาการอิสระ เดินทางมาที่อาคารรัฐสภา เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะมองว่าเป็นกระบวนการทำลายชาติ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างชาติ ซึ่งจะเข้าข่ายว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทย และถือเป็นการขายชาติ และต้องการเตือนไปยังนักการเมือง เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชน แต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของนักการเมือง เพื่อไม่ให้มี ส.ว.จากการสรรหา เนื่องจาก ส.ว.สรรหาไม่สามารถโกงชาติได้ ต่างจาก ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้ง ที่มีการทุจริต นำไปสู่ธุรกิจการเมือง 

อีกทั้ง ไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติและเป็นจุดแข็งของประเทศ แต่กลุ่มมวลชนราษฏรกลับนำมาเป็นประเด็นก้าวล่วง เรียกร้องให้มีการปฏิรูป ขออย่าดูถูก อย่าดูหมิ่น เพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดอะไร แต่จะสร้างความขัดแย้งให้บานปลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น กลุ่มเครือข่ายปกป้องสถาบัน นำโดย นางหฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ อุ๊ นักร้องชื่อดัง และนายศาสตรา โตอ่อน นักวิชาการอิสระ เดินทางมาที่อาคารรัฐสภา เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะมองว่าเป็นกระบวนการทำลายชาติ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างชาติ ซึ่งจะเข้าข่ายว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทย และถือเป็นการขายชาติ และต้องการเตือนไปยังนักการเมือง เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชน แต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของนักการเมือง เพื่อไม่ให้มี ส.ว.จากการสรรหา เนื่องจาก ส.ว.สรรหาไม่สามารถโกงชาติได้ ต่างจาก ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้ง ที่มีการทุจริต นำไปสู่ธุรกิจการเมือง 

อีกทั้ง ไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติและเป็นจุดแข็งของประเทศ แต่กลุ่มมวลชนราษฏรกลับนำมาเป็นประเด็นก้าวล่วง เรียกร้องให้มีการปฏิรูป ขออย่าดูถูก อย่าดูหมิ่น เพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดอะไร แต่จะสร้างความขัดแย้งให้บานปลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น