กลุ่มนศ.คณะราษฎร์บอมบ์ จัดชุมนุมจี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้โปร่งใส

12 พ.ย. 2563 เวลา 14:25 น.

กลุ่มนศ.คณะราษฎร์บอมบ์ จัดชุมนุมจี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้โปร่งใส ที่บริเวณสกายวอล์ค บีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมรณรงค์ให้ประชาชนและสังคมไทยในกรุงเทพฯ ร่วมกันเขียนข้อความส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากที่สุด ให้มีความสุจริตโปร่งใส ก่อนจะยุติกิจกรรมในเวลา 19.00น.

กลุ่มนศ.คณะราษฎร์บอมบ์ จัดชุมนุมจี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้โปร่งใส ที่บริเวณสกายวอล์ค บีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมรณรงค์ให้ประชาชนและสังคมไทยในกรุงเทพฯ ร่วมกันเขียนข้อความส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากที่สุด ให้มีความสุจริตโปร่งใส ก่อนจะยุติกิจกรรมในเวลา 19.00น. กลุ่มนศ.คณะราษฎร์บอมบ์ จัดชุมนุมจี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้โปร่งใส ที่บริเวณสกายวอล์ค บีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมรณรงค์ให้ประชาชนและสังคมไทยในกรุงเทพฯ ร่วมกันเขียนข้อความส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากที่สุด ให้มีความสุจริตโปร่งใส ก่อนจะยุติกิจกรรมในเวลา 19.00น. กลุ่มนศ.คณะราษฎร์บอมบ์ จัดชุมนุมจี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้โปร่งใส ที่บริเวณสกายวอล์ค บีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมรณรงค์ให้ประชาชนและสังคมไทยในกรุงเทพฯ ร่วมกันเขียนข้อความส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากที่สุด ให้มีความสุจริตโปร่งใส ก่อนจะยุติกิจกรรมในเวลา 19.00น.

กลุ่มนศ.คณะราษฎร์บอมบ์ จัดชุมนุมจี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้โปร่งใส ที่บริเวณสกายวอล์ค บีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมรณรงค์ให้ประชาชนและสังคมไทยในกรุงเทพฯ ร่วมกันเขียนข้อความส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากที่สุด ให้มีความสุจริตโปร่งใส ก่อนจะยุติกิจกรรมในเวลา 19.00น. กลุ่มนศ.คณะราษฎร์บอมบ์ จัดชุมนุมจี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้โปร่งใส ที่บริเวณสกายวอล์ค บีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมรณรงค์ให้ประชาชนและสังคมไทยในกรุงเทพฯ ร่วมกันเขียนข้อความส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากที่สุด ให้มีความสุจริตโปร่งใส ก่อนจะยุติกิจกรรมในเวลา 19.00น.

กลุ่มนศ.คณะราษฎร์บอมบ์ จัดชุมนุมจี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้โปร่งใส ที่บริเวณสกายวอล์ค บีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมรณรงค์ให้ประชาชนและสังคมไทยในกรุงเทพฯ ร่วมกันเขียนข้อความส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากที่สุด ให้มีความสุจริตโปร่งใส ก่อนจะยุติกิจกรรมในเวลา 19.00น. กลุ่มนศ.คณะราษฎร์บอมบ์ จัดชุมนุมจี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้โปร่งใส ที่บริเวณสกายวอล์ค บีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมรณรงค์ให้ประชาชนและสังคมไทยในกรุงเทพฯ ร่วมกันเขียนข้อความส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากที่สุด ให้มีความสุจริตโปร่งใส ก่อนจะยุติกิจกรรมในเวลา 19.00น.