ประมวลภาพ : ล้างสี ทำความสะอาดรอบรั้ว สตช.

20 พ.ย. 2563 เวลา 6:22 น.

สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน

โดยในช่วงเช้าทีมโฆษกตำรวจได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโดยรอบ พร้อมกับที่คนงานได้เริ่มนำสีขาวมาทารั้วและกำแพงรอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(เมื่อวันที่ 19 พ.ย.63)
สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน

สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน

สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน สภาพพื้นที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ยังคงมีร่องรอยของสีและข้อความที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเขียนและสาดสีใส่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสาดสีเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากเมื่อวานกลุ่มราษฎรได้นัดชุมนุมใหญ่และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้การใช้รถน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อน