ปราการตู้คอนเทนเนอร์ รอบสำนักงานทรัพย์สินฯ [ภาพเยอะ]

25 พ.ย. 2563 เวลา 7:25 น.

ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม "คณะราษฎร" ถึงแม้ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะประกาศเปลี่ยนพื้นที่ในการชุมนุมไปที่บริเวณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่แล้วก็ตาม (ตามที่กลุ่มคณะราษฎรประกาศไว้) แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังโดยรอบ อย่างเข้มงวด

ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม

ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดการพื้นที่ โดยแบ่งแนวตู้คอนเทนเนอร์ แล้ว ตามด้วย รถส่งคลื่นเสียง และ รถฉีดน้ำปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุน ในพื้นที่แนวหลังตู้คอนเทนเนอร์

ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม

ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชน ได้จัดการตั้งแนวปราการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันพื้นที่โดยรอบ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มผู้ชุมนุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด