ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ]

25 พ.ย. 2563 เวลา 7:48 น.

ในช่วง 13.30 น. (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่เข้าเตรียมความพร้อมตรึงกำลังโดยรอบธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ บริเวณแยกรัชโยธิน หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุม "คณะราษฎร" ประกาศเปลี่ยนพื้นที่ชุมนุมจากเดิมที่นัดชุมนุมบริเวณสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้เปลี่ยนจุดนัดหมายมายังบริเวณ ธานาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ในเวลา 15.00 น. ทั้งนี้เริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมายังพื้นที่ดังกล่างบ้างแล้วจำนวนหนึ่ง

ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ] ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ] ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ] ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ] ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ]

ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ] ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ] ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ]

ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ] ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ] ห้ามเข้าพื้นที่ไทยพาณิชย์!! เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับมือผู้ชุมนุมเย็นนี้ [ภาพเยอะ]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด