ในหลวง-พระราชินี เสด็จวางพวงมาลา ร.6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ สวนลุมพินี

25 พ.ย. 2563 เวลา 13:52 น.

เวลา 19.45 น.(25 พ.ย.64) พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ​ เสด็จวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" "ในหลวงสู้ๆ" และ "อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี" กึกก้อง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 20.38 น.

เวลา 19.45 น.(25 พ.ย.64) พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ​ เสด็จวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร เวลา 19.45 น.(25 พ.ย.64) พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ​ เสด็จวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร เวลา 19.45 น.(25 พ.ย.64) พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ​ เสด็จวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร เวลา 19.45 น.(25 พ.ย.64) พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ​ เสด็จวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร

เวลา 19.45 น.(25 พ.ย.64) พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ​ เสด็จวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร เวลา 19.45 น.(25 พ.ย.64) พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ​ เสด็จวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร เวลา 19.45 น.(25 พ.ย.64) พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ​ เสด็จวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร

เวลา 19.45 น.(25 พ.ย.64) พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ​ เสด็จวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร เวลา 19.45 น.(25 พ.ย.64) พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ​ เสด็จวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร เวลา 19.45 น.(25 พ.ย.64) พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ​ เสด็จวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ​บรม​ราชินี ทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด