#27พย ชุมนุม"ซ้อมต้านรัฐประหาร"ห้าแยกลาดพร้าว

27 พ.ย. 2563 เวลา 11:46 น.

27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม "คณะราษฎร" ซึ่งบริเวณห้าแยกลาดพร้าวถือเป็นจุดสำคัญ เพราะเป็นถนนสายอีสาน และภาคตะวันออก หากมีการทำรัฐประหาร ทหาร กองกำลังต่างๆ ก็จะเข้าเส้นนี้ได้ รวมถึงเป็นใจกลางสำคัญของ กทม.

27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม

27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม

27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม 27 พ.ย. 36 กิจกรรมการซ้อม และเตรียมการหากถ้ามีการรัฐประหาร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เป็นอีก 1 กิจกรรมทางการเมืองของ กลุ่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด