รวมไฟประดับเทศกาลคริสต์มาส คว้ากล้องคู่ใจแล้วไปถ่ายรูปกัน

24 ธ.ค. 2563 เวลา 7:00 น.

เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นำต้นคริสต์มาสมาประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศให้ดู อบอุ่น มีสีสัน ประชาชนทั่วไปต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนรับช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง