ส่งกำลังใจให้ “กลุ่มแพทย์” แนวหน้าปะทะโควิด

24 ธ.ค. 2563 เวลา 7:14 น.

เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด

เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า  ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า  ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า  ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า  ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด

เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า  ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า  ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า  ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า  ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด

เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า  ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า  ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่ได้รับความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และทำ home Quarantine กักตัวเองเป็นเวลา 14วัน จากที่ได้รับข้อมูลงานส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล๊บของโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากมีการส่งชุดตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าของแต่ละพื้นที่เข้าไปจำนวนมากกว่า 1000 ชุดในแต่ละวัน ทำให้ผลตรวจหาเชื้อเป็นไปด้วยความล้าช้า  ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้เร็วที่สุด