เราจะสู้ไปด้วยกัน

28 ธ.ค. 2563 เวลา 13:12 น.

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ว่าจะฝุ่น PM 2.5 ที่ปกคลุมอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงการแพร่ระบาดอย่างหนักของ โควิด-19 ในขณะนี้ อาชีพสามล้อรับจ้าง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ รถตุ๊กตุ๊ก ต้องจอดเรียงรายรอการซ่อม และไม่มีคนขับ เพราะไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่า แถมนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตฺก็ไม่มี ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังจะดีขึ้น กลับแย่ลง ทำให้อาชีพนี้และอีกๆ หลายอาชีพก็คงต้องสู้กันต่อไป ด้วยสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด สปริง ขอเป็นกำลังใจ และร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน หวังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ว่าจะฝุ่น PM 2.5 ที่ปกคลุมอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงการแพร่ระบาดอย่างหนักของ โควิด-19 ในขณะนี้ อาชีพสามล้อรับจ้าง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ รถตุ๊กตุ๊ก ต้องจอดเรียงรายรอการซ่อม และไม่มีคนขับ เพราะไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่า แถมนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตฺก็ไม่มี ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังจะดีขึ้น กลับแย่ลง ทำให้อาชีพนี้และอีกๆ หลายอาชีพก็คงต้องสู้กันต่อไป ด้วยสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด สปริง ขอเป็นกำลังใจ และร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน หวังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ว่าจะฝุ่น PM 2.5 ที่ปกคลุมอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงการแพร่ระบาดอย่างหนักของ โควิด-19 ในขณะนี้ อาชีพสามล้อรับจ้าง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ รถตุ๊กตุ๊ก ต้องจอดเรียงรายรอการซ่อม และไม่มีคนขับ เพราะไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่า แถมนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตฺก็ไม่มี ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังจะดีขึ้น กลับแย่ลง ทำให้อาชีพนี้และอีกๆ หลายอาชีพก็คงต้องสู้กันต่อไป ด้วยสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด สปริง ขอเป็นกำลังใจ และร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน หวังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ว่าจะฝุ่น PM 2.5 ที่ปกคลุมอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงการแพร่ระบาดอย่างหนักของ โควิด-19 ในขณะนี้ อาชีพสามล้อรับจ้าง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ รถตุ๊กตุ๊ก ต้องจอดเรียงรายรอการซ่อม และไม่มีคนขับ เพราะไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่า แถมนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตฺก็ไม่มี ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังจะดีขึ้น กลับแย่ลง ทำให้อาชีพนี้และอีกๆ หลายอาชีพก็คงต้องสู้กันต่อไป ด้วยสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด สปริง ขอเป็นกำลังใจ และร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน หวังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ว่าจะฝุ่น PM 2.5 ที่ปกคลุมอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงการแพร่ระบาดอย่างหนักของ โควิด-19 ในขณะนี้ อาชีพสามล้อรับจ้าง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ รถตุ๊กตุ๊ก ต้องจอดเรียงรายรอการซ่อม และไม่มีคนขับ เพราะไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่า แถมนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตฺก็ไม่มี ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังจะดีขึ้น กลับแย่ลง ทำให้อาชีพนี้และอีกๆ หลายอาชีพก็คงต้องสู้กันต่อไป ด้วยสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด สปริง ขอเป็นกำลังใจ และร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน หวังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ว่าจะฝุ่น PM 2.5 ที่ปกคลุมอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงการแพร่ระบาดอย่างหนักของ โควิด-19 ในขณะนี้ อาชีพสามล้อรับจ้าง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ รถตุ๊กตุ๊ก ต้องจอดเรียงรายรอการซ่อม และไม่มีคนขับ เพราะไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่า แถมนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตฺก็ไม่มี ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังจะดีขึ้น กลับแย่ลง ทำให้อาชีพนี้และอีกๆ หลายอาชีพก็คงต้องสู้กันต่อไป ด้วยสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด สปริง ขอเป็นกำลังใจ และร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน หวังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี