Spring News

"กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2

05 ม.ค. 2564 เวลา 5:30 น. 1

"กรุงเทพมหานคร" มหานครที่ไม่เคยหลับใหล กลายเป็นเมืองที่หลับลึก จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ หลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ องค์กรภาครัฐและเอกชนได้ประกาศให้พนักงานลูกจ้างทำงานที่บ้าน (Work from Home) อย่างไรก็ตามยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงสูงขึ้น ศคบ.จึงได้ออกมาตรการสั่งปิดสถานบริการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และยังมีมติเห็นชอบให้ร้านอาหารประเภทนั่งรับประทานที่ร้าน สามารถให้บริการนั่งรับประทานได้ในเวลา 06.00 – 20.59.00 น. หลังจากนั้นเวลา21.00-06.00 น.อนุญาตให้จำหน่ายแบบสั่งกลับบ้าน (Take Away) จึงทำให้บรรยากาศช่วงปีใหม่ในกรุงเทพฯที่เคยมีชีวิตชีวา ดูเงียบเหงาโดยเฉพาะท้องถนนในยามค่ำคืน จากที่เคยมีรถแออัดก็ดูโล่งผิดหูผิดตา ประชาชนต่างมีความหวังให้มหานครแห่งนี้ตื่นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง

"กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2

"กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2

"กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2 "กรุงเทพมหานคร" มหานครที่กำลังหลับเพราะพิษโควิดรอบ2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด