ศาลหลักเมืองปิด แต่รั้วเหล็กไม่อาจกั้นความศรัทธา

07 ม.ค. 2564 เวลา 11:28 น.

ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้ จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง

ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา 
ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง
 โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้
 จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต 
จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง 
เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา 
ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง
 โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้
 จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต 
จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง 
เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา 
ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง
 โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้
 จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต 
จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง 
เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา 
ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง
 โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้
 จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต 
จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง 
เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา 
ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง
 โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้
 จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต 
จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง 
เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา 
ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง
 โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้
 จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต 
จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง 
เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา 
ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง
 โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้
 จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต 
จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง 
เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา 
ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง
 โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้
 จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต 
จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง 
เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา 
ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง
 โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้
 จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต 
จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง 
เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา 
ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง
 โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้
 จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต 
จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง 
เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง ภาพผู้คนยืนไหว้ศาลหลักเมืองริมรั้ว หลังศาลหลักเมืองมีประกาศปิดการเข้าสักการะ 
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 ม.ค. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนเคารพสักการะบูชา 
ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างเมือง จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง
 โดยการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนจึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้
 จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหากได้กราบไหว้ศาลหลักเมือง จนมีผู้คนนิยมกราบไหว้เรื่อยมาหวังเสริมมงคลแก่ชีวิต 
จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วิกฤตโควิดเช่นนี้ เราทุกคนอาจทำได้เพียงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงศาลหลักเมือง 
เพื่อให้บ้านเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แต่อย่าลืมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง