วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย

11 ก.พ. 2564 เวลา 14:25 น.

ย่านตลาดน้อย วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ย่านตลาดน้อย  วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ย่านตลาดน้อย  วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ย่านตลาดน้อย  วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ย่านตลาดน้อย  วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ย่านตลาดน้อย  วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ย่านตลาดน้อย  วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ย่านตลาดน้อย  วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ย่านตลาดน้อย  วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ย่านตลาดน้อย  วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ย่านตลาดน้อย  วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล