เด็ก 'เพื่อไทย' ร้อง 'ชวน' เชื่อ พ.ร.บ. งบประมาณปี 63 ไม่โปร่งใส

02 ต.ค. 2562 เวลา 3:49 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายเรืองไกร เปิดเผยว่า กรณีที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่ 17 ต.ค. นั้น น่าจะมีปัญหาเนื่องจากการจัดทำร่าง พรบ. ดังกล่าว ไม่ได้ทำขึ้นตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายหลายประการ คือ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

1. ขั้นตอนการจัดทำร่าง พรบ. ดังกล่าว มีการเห็นชอบก่อนการแถลงนโยบายเสร็จสิ้น เพราะมีหลักฐานชัดว่า ผอ.สำนักงบประมาณ ลงนามเสนอนายกฯ วันที่ 25 ก.ค. นายกฯลงนามเห็นชอบ วันที่ 26 ก.ค. แต่การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นวันที่ 27 ก.ค. เวลา 03.33 น.

2. คำของบประมาณตามกรอบร่าง พรบ. ดังกล่าว ไม่ได้ทำขึ้นใหม่หลังการแถลงนโยบาย แต่เป็นการนำคำขอต่อรัฐบาลชุดก่อนที่อนุมัติกรอบงบประมาณไว้ตั้งแต่ 8 ม.ค. 2562 มาทบทวนและปรับปรุงตัวเลขเพียงบางส่วนพอเป็นพิธีเท่านั้น

3. เนื่องจาก พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560 มาตรา 10 วรรคสาม บังคับว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย แต่แผนแม่บทประกาศออกมาเมื่อ 18 เม.ย. 2562 ดังนั้น คำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอไว้ก่อน จึงไม่ชอบ

4. ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณดังกล่าว จึงเป็นการจ่ายเงินแผ่นดินที่ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 140 ซึ่งการจ่ายเงินแผ่นดินโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้น เคยมีบรรทัดฐานไว้ในคำวินิจฉัยที่ 3-4/2557 ของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 ที่รัฐบาลจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ซึ่งจัดทำขึ้นไม่ชอบตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้น เข้าข่ายเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย จึงไม่อาจทำได้ และหากปล่อยให้มีการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีปัญหาตามมาได้

นายเรืองไกร กล่าวสรุปว่า ด้วยเหตุนี้ ตนจึงจำเป็นต้องทำหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่มาจากมติ ครม. หลายวาระ ไปร้องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เห็นความไม่ถูกต้องดังกล่าว และหวังว่านายชวน จะรีบพิจารณาตามหลักกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา และเตรียมส่งคืนร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ให้ ครม. นำกลับไปจัดทำใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่อไป โดยตนจะไปยื่นหนังสือที่สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 ตุลาคม นี้ เวลา 10.00 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th