"บิ๊กแดง" ให้เตรียมพร้อม สั่งทบ.ทำ คู่มือทหารต้านภัยโควิด19 แจกกำลังพล

06 เม.ย. 2563 เวลา 10:06 น.

"บิ๊กแดง” ให้เตรียมพร้อม สั่งศบภ.ทบ.ทำหนังสือ “คู่มือทหารต้านภัยโควิด 19” ให้ผู้บังคับหน่วยนำไปปฏิบัติ พร้อมแจกกำลังพล-ครอบครัวทุกค่ายทหาร กำชับเตรียมกำลังพล-บุคลากรทางแพทย์-ยุทโธปกรณ์ทุกประเภทสนับสนุนรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

"บิ๊กแดง” ให้เตรียมพร้อม สั่งศบภ.ทบ.ทำหนังสือ “คู่มือทหารต้านภัยโควิด 19”

"บิ๊กแดง” ให้เตรียมพร้อม ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล วันนี้ ( 6 เม.ย.63) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ศบภ.ทบ.) ที่มี พล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ผอ.ศบภ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดทำ “คู่มือทหารต้านภัยโควิด-19” ให้กับผู้บังคับหน่วย เพื่อนำไปปฏิบัติ และนำไปแจกกำลังพล

รวมถึงครอบครัวทุกค่ายทหาร ซึ่งคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 นี้ เป็นคู่มือการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับบุคคล

ฉบับแรกที่ออกในปี 2563

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด-19 มีการระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก เป็นโรคที่มีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้

สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วไปยังบุคคลอื่นๆ ก่อนที่บุคคลที่ติดโรคจะมีอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น หรือมีกิจกรรมรวมกันเป็นหมู่มาก ทางผู้บังคับบัญชาได้มีความห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา

จึงได้มีคำสั่งให้ศบภ.ทบ. จัดทำคู่มือฯ เล่มนี้ขึ้น เพื่อให้กำลังพลที่กำลังปฏิบัติงานในสถานที่ หรือพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ

รวมไปถึงครอบครัวในชุมชนค่ายทหาร มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีความพร้อม

ที่จะปฏิบัติภารกิจภายนอกหน่วยได้อย่างมั่นใจ โดยขอให้กำลังพลทุกนายติดตามสถานการณ์ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

และปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพบกที่ได้สั่งการไปแล้ว รวมทั้งปฏิบัติตามคู่มือเล่มนี้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ปรารถกำชับกำลังพลว่า กองทัพบกในฐานะหน่วยงาน

ด้านความมั่นคง มีหน้าที่ในการเตรียมกำลังพล บุคลากรทางแพทย์ และยุทโธปกรณ์ทุกประเภท ให้มีความพร้อม

ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงการควบคุม พิทักษ์ ปกป้องกำลังพล และครอบครัวของกองทัพบก ที่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ ดังนั้นกำลังพลทุกนายจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด–19

เพื่อให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดโรคโควิด–19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตน

ในสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด