ผบ.ทร. ตรวจหน่วยทหารเรือบนเรือหลวงจักรีฯ หลังเพิ่งเทียบท่า

08 ต.ค. 2563 เวลา 8:02 น.

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นครั้งแรก ภายหลังรับตำแหน่ง

 

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร จอดเทียบท่า ภายในท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยขึ้นแท่นรับการยิงสลุตคำนับจากเรือหลวงบางปะกง เพื่อเป็นเกียรติจำนวน 19 นัด จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล ตอนหนึ่งว่า การมาตรวจเยี่ยมหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบวันนี้ ถือเป็นความตั้งใจหลังจากที่ตนรับหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้สำคัญ เป็นที่ตั้งของหน่วยกำลังหลักทั้งในส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการและส่วนการศึกษา โดยมีกำลังพลของกองทัพเรือปฏิบัติงานในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ที่ได้มอบนโยบายผ่านระบบ VTC ไป ก็ตั้งใจมาเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อต้องการให้กำลังใจและมีโอกาสใกล้ชิดกำลังพลหน่วยห่างไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกหน่วยในกองทัพเรือถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันทุกหน่วย เพราะช่วยขับเคลื่อนกองทัพเรือให้สามารถปฏิบัติทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนี้ไป ขอให้กำลังพลทุกคนยึดมั่นและมีอุดมการณ์ในการทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริตและดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทำงานด้วยความสมัครสมานสามัคคี มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่และมีเป้าหมายเดียวกัน คือการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและราชนาวีที่เรารัก

 

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานจากหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมซักถามปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง แล้วเดินทางต่อไปยัง กองบัญชาการป้องกันชายแดน จังหวัดจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการปฏิบัติงาน

 

สำหรับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยเฉพาะกิจ

ในพื้นที่ เป็นหน่วยงานความมั่นคงที่สำคัญ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก รักษาความสงบสุขและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่รัฐบาลมอบหมายอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

 

 

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นครั้งแรก ภายหลังรับตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นครั้งแรก ภายหลังรับตำแหน่ง

 

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นครั้งแรก ภายหลังรับตำแหน่ง

 

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นครั้งแรก ภายหลังรับตำแหน่ง

 

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นครั้งแรก ภายหลังรับตำแหน่ง

 

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นครั้งแรก ภายหลังรับตำแหน่ง

 

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นครั้งแรก ภายหลังรับตำแหน่ง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด