ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ไทยมีเงินสำรองระหว่างประเทศ 8,569,656 ล้านบาท

08 ต.ค. 2563 เวลา 14:20 น.

ธปท.เปิดฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.ค.63 พบมีทองคำ มูลค่า 305,112 ล้านบาท สินทรัพย์ต่างประเทศ 7,433,195 ล้านบาท รวมเงินสำรองสุทธิทั้งหมด 8,569,656 ล้านบาท

ธปท.เปิดฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.ค.63 พบมีทองคำ มูลค่า 305,112 ล้านบาท สินทรัพย์ต่างประเทศ 7,433,195 ล้านบาท รวมเงินสำรองสุทธิทั้งหมด 8,569,656 ล้านบาท

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบช. ๗/๒๕๖๓ เรื่อง รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทุกเดือน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงาน ดังต่อไปนี้  

Lazada 11.11 พบสินค้าราคาพิเศษมากมายเพียง 11 บาท ส่งฟรีทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด