svasdssvasds

วัน แบงค็อก ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนกรุงเทพ

วัน แบงค็อก ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนกรุงเทพ

“วัน แบงค็อก” (One Bangkok) ขับเคลื่อนเมืองผ่านความคิดสร้างสรรค์ จัดนิทรรศการ “Seatscape & Beyond Open Studio” ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 (Bangkok Design Week 2023) นำเสนอคอลเลคชั่นที่นั่งสาธารณะผลงานการออกแบบของผู้ชนะทั้ง 10 ทีมของโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond”

ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนกรุงเทพ (Evolving Bangkok) มุ่งหวังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และนักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เผยต้นแบบและเบื้องหลังการพัฒนาผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของ ทีมผู้ชนะทั้งหมด พร้อมประกาศรางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม 3 รางวัลพิเศษ จากนั้นผลงานทั้งหมด จะเข้าสู่กระบวนการผลิต และติดตั้ง พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้บริการพื้นที่สาธารณะของโครงการวัน แบงค็อก 

จรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ วัน แบงค็อก

จรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ วัน แบงค็อก

เผยแนวคิดเรื่องการรังสรรค์พื้นที่สาธารณะอันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ให้แก่เมืองผ่านกิจกรรมเสวนา Public Realm | Public Art | Public Culture ว่า การออกแบบเมืองที่ดีควรเอื้อต่อวิถีชีวิตคุณภาพและการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างสีสันให้กับชีวิตในทุกวันของทุกคนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม (Colour the Everyday with Art Culture) โดยวัน แบงค็อก ได้จัดโครงการประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 Seatscape Beyond ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ด้วยการชวนให้ทุกคนมานั่งสำรวจความหมายของการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพผ่านโจทย์พฤติกรรมการนั่ง 4 รูปแบบของการประกวด ได้แก่

  • Sit to Gather
  • Sit to Linger
  • Sit to Play 
  • Sit to Transfer 

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม

เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์การให้ความสำคัญกับพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว หรือ Public Realm เพื่อให้ผู้คนได้หยุดพักจากความวุ่นวายและมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจภายนอกอาคาร เป็นพื้นที่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่และพื้นที่ ดังกล่าว โดยผลงานของผู้ชนะทั้ง 10 ทีม จะได้รับการติดตั้งและใช้งานจริงในโครงการ วัน แบงค็อก เราเชื่อว่าการเปิดเวทีให้เด็กๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมแบบนี้ จะช่วยจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ กล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และแตกต่าง รวมทั้งมีประโยชน์ต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป”

คณะกรรมการโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “ Seatscape & Beyond”

นอกจากนี้ วัน แบงค็อก ในฐานะผู้สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทย ยังมีแผนจะจัดโครงการประกวดเชิงศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ต่อเนื่องทุก 2-3 ปี โดยยึดหลักในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์และสนับสนุนผลงานทุกชิ้นให้มาใช้งานได้จริง และสร้างชุมชนเมืองศิลปะ ต่อไปในอนาคต

พลอยพรรณ ธีรชัย และ เดชา อรรจนานันท์ นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง THINKK Studio

พลอยพรรณ ธีรชัย และ เดชา อรรจนานันท์ นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง THINKK Studio ที่ปรึกษาของโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond” เผยว่า “โครงการนี้ค่อนข้างเปิดกว้างทางความคิด และเติมเต็มจินตนาการให้กับนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆ ผ่านการทำวิจัยและนำ เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมแสวงหากลไกวิธีคิดที่แปลกใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบและกระบวนการการทำงาน รวมถึงกล้าที่จะใช้วัสดุแปลกใหม่เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบของเฟอร์นิเจอร์”

เวิร์กชอปพัฒนาผลงานออกแบบ ในโครงการ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"

ตลอดระยะเวลาการทำเวิร์กชอปทั้ง 10 ครั้ง ช่วยให้นักออกแบบได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนให้สามารถ เข้าใจระบบ และวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ คุณสมบัติหรือขนาดมาตรฐานของวัสดุ กระบวนการผลิต เรียนรู้ข้อจำกัดของการทำงาน เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้จริงโดยยังคงคอนเซ็ปต์งานออกแบบที่อยู่ในจินตนาการเอาไว้ได้ ออกมาเป็นผลงานจริงตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ภายใน วัน แบงค็อก เพื่อให้ใช้งานจริงต่อไป 

เวิร์กชอปพัฒนาผลงานออกแบบ ในโครงการ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"
ด้านผู้ชนะเลิศที่คว้ารางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม (1st Best Performance Award) ไปครองได้แก่ ทีม แด่เพื่อนที่ (ไม่) รู้จัก โดย กฤตธี วงศ์มณีโรจน์ และ วิภพ มโนปัญจสิริ นิสิตปี 5 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งโจทย์ที่พวกเขาได้รับเป็น Sit to Gather โดยได้ออกแบบที่นั่งสาธารณะภายนอกอาคาร บริเวณจุดทางเดินหลักของตัวโครงการวัน แบงค็อก

ทีมแด่เพื่อนที่ (ไม่) รู้จัก

“การออกแบบ Urban Furniture คนส่วนใหญ่มักคิดถึงเรื่องฟอร์ม แต่ผลงานของเราตั้งใจจะออกแบบฟอร์มให้เกิดสเปซ หรือก็คือพื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดจังหวะของการนั่งล้อมวงกัน ซึ่งตอบโจทย์ที่นั่งส่งเสริมการร่วมกลุ่มกัน ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คน ซึ่งนี่คือหัวใจของการออกแบบพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากการออกแบบที่นั่งสาธารณะต้องสัมพันธ์กับพื้นที่ที่นำไปใช้งาน ซึ่งจุดติดตั้งของเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้จะเป็นจุดที่ใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่จะผ่านจุดนี้ ฉะนั้น Urban Furniture ของเราจึงไม่ใช่แค่ที่นั่งสาธารณะที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ แต่ออกแบบเพื่อเป็น sculpture เสมือนผลงานศิลปะให้ผู้ชมได้ชื่นชมอีกด้วย ดังนั้นมันต้องดึงดูดสายตาคน และใช้งานได้จริงด้วย” 

วัน แบงค็อก ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนกรุงเทพ

ติดตามชมผลงานการออกแบบที่นั่งสาธารณะ “Seatscape & Beyond” ที่จะนำมาติดตั้งใน วัน แบงค็อก เพื่อให้เพื่อมอบประสบการณ์ของที่นั่งสาธารณะที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นจากความตั้งใจของเยาวชนนักออกแบบไทยและมีเพียง 10 ชิ้นในโลก พร้อมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อโครงการวัน แบงค็อก เปิดให้บริการใน ไตรมาสแรก ปี 2567

related