สจล. ผลิตสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์พกพา แจกจ่ายเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

25 ก.พ. 2563 เวลา 6:40 น.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19)

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของเกือบทุกประเทศ รวมถึงในประเทศไทย จากการรายงานสถานการณ์ของโรค ยังพบว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สจล. ในฐานะมหาวิทยาลัยรากฐานนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมไทย จึงได้มีแนวคิดให้คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ดำเนินการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้ทำความสะอาดมือ ป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรค โดยสเปรย์แอลกอฮอล์ดังกล่าว ใช้สำหรับฉีดพ่นเพื่อทำความสะอาดมือ ป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ และ เจลแอลกอฮอล์ รวมกันกว่า 3 หมื่นชิ้น ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร และอาสาสมัคร กว่า 50 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยผลิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19)

สเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิต เป็นสูตรที่ใช้ง่าย อ่อนโยน ไม่เหนียวเหนอะหนะ แต่ยังคงประสิทธิภาพการป้องกันได้อย่างดี และสะดวกในการพกพา เหมาะสำหรับทำความสะอาดมือในคราวจำเป็นที่บางท่านไม่สามารถหาที่ล้างมือได้อย่างสะดวก เพื่อช่วยป้องกันเชื้อโรค เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19)

การใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่เสมอ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการป้องกันตัวเองเบื้องต้น เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ ในขณะนี้

ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถติดต่อขอรับสเปรย์แอลกอออล์ได้ที่ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/kmitlofficial

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19)