ข่าว

MEA แจ้งปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จชั่วคราว ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19

ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0309.4/ว7694 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่องการพิจารณาหยุดให้บริการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 64 แห่ง ในพื้นที่ 53 จังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงพิจารณาหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 จะเข้าสู่สถานการณ์ปกตินั้น

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จึงขอแจ้งปิดเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ที่ตั้งอยู่ภายในจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ ศูนย์การค้า 3 แห่ง ได้แก่
– ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต โซน Fashion ชั้น 1
– ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บริเวณชั้น 3
– ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน บริเวณชั้น 3

ทั้งนี้ สำหรับในช่วงเวลาปิดทำการของศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระผ่านตัวแทนรับชำระทุกแห่ง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี เป็นต้น หรือช่องทาง e-Payment เช่น MEA Smart Life Application โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard และ Visa ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Google Play ดาวน์โหลดฟรี คลิก http://onelink.to/measmartlife

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3422129681147478/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5280

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1241594515745472513?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=57720

▶️ Line OA: https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1158485408601060203