"พิศิษฐ์" มือปราบโกงโผล่ป้อง "5 พระเงินทอนวัด"

26 เม.ย. 2561 เวลา 2:14 น.

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์" เจาะลึกประเด็นร้อน ""พิศิษฐ์" มือปราบโกงโผล่ป้อง "5 พระเงินทอนวัด"" รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

มือปราบโกงโผล่ป้อง "5 พระเงินทอนวัด"

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์" เจาะลึกประเด็นร้อน ""พิศิษฐ์" มือปราบโกงโผล่ป้อง "5 พระเงินทอน"" รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ