“หุ้นโรงเรียน” วัดระดับจริยธรรมประเทศไทย

กำลังเป็นกระแสในสังคม ธุรกิจโรงเรียนเป็นธุรกิจที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่ ทั้งให้เงินอุดหนุนโรงเรียน(เอกชน) ยกเว้นภาษีทุกรูปแบบให้กับธุรกิจโรงเรียน(เอกชน) เพื่อลดต้นทุนประกอบการให้กับธุรกิจโรงเรียน(เอกชน) ให้ได้มากที่สุด แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้น เมื่อโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB) มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวสิงคโปร์ นำธุรกิจโรงเรียนเข้าตลาดหุ้น ในสังคมจึงมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand