ภาคอีสานยังครองแชมป์โรคพยาธิใบไม้ตับ อันดับ 1 ของประเทศ

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ เนื่องจากกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ล่าสุด ภาคอีสานยังครองแชมป์โรคพยาธิใบไม้ตับอันดับ 1 ของประเทศ และที่ จ.ขอนแก่น ยังพบผู้ป่วยเป็นพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอยู่อันดับ 1 ของโลก สาเหตุสำคัญคือการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น ก้อย ปลาร้า ล่าสุดสาธารณสุขขอนแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ลด ละ เลิกเต็มที่

ได้รับความสนใจจากน้องๆ เด็กนักเรียน และชาวขอนแก่น ที่ไปร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก สำหรับนิทรรศการความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 ที่จัดขึ้นที่อาคารเอนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น โดยได้ นพ.อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น เป็นประธาน โดยเป้าหมายการดำเนินงาน คือ ส่งเสริมกิจกรรม ลด ละเลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

ปัจจุบันสถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคอีสานพบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ รองลงมาคือภาคเหนือ ขณะที่ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นเองมีผู้ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นอัน 1 ของโลก ทั้งนี้เกิดจากพฤติกรรมการกินของคนภาคอีสานที่ชอบกินก้อย กินลาบปลาดิบ หรือกินแบบสุกๆ ดิบ ๆ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง

โดยวิธีแก้ไขและวิธีป้องกันนั้น ต้องรณรงค์ให้เลิกกินอาหารดิบ โดยเฉพาะอาหารที่ทำจากปลา เพราะโรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ โดยเฉพาะการกำจัดสิ่งปฏิกูลก็ต้องทำให้ถูกวิธี ไม่ควรให้ไหลลงไปในน้ำ ก็จะสามารถช่วยให้น้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆ อันเป็นสาเหตุติดต่อมาถึงคนได้