คืนชีวิตเนื้อทรายสู่ผืนป่าด้วย “พระบารมี”

เนื้อทราย เป็นสัตว์ประเภทกวางขนาดเล็ก ซึ่งในอดีตเกือบจะสูญพันธุ์หมดจากผืนป่าของไทย แต่ด้วยพระบารมี และมีการขยายพันธุ์ ทำให้ปัจจุบันเนื้อทรายมีกระจายอยู่ทั่วทุกผืนป่า 

วินาทีที่ เนื้อทราย จำนวน 66 ตัว วิ่งออกจากกรง เข้าสู่ผืนป่าตามธรรมชาติใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ การปล่อยเนื้อทรายครั้งนี้ เป็นโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ จัดโดยกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค. 2560 ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา 

 

ในอดีตที่ผ่านมา เนื้อทราย จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 เนื่องจากไม่มีรายงานการพบประชากรเนื้อทรายในธรรมชาติ มีสถานะใกล้จะสูญพันธุ์ 

กระทั่งพ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปล่อยเนื้อทราย จำนวน 4 ตัว คืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรก ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ต่อมา พ.ศ. 2530 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งในขณะนั้นดำรงพระยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานทรงปล่อยเนื้อทราย จำนวน 6 ตัว และในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปล่อยเนื้อทราย อีกจำนวน 10 ตัว ทำให้ปัจจุบัน มีการปล่อยเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้โครงการนี้แล้ว มากกว่า 629 ตัว

ถือว่าการฟื้นฟูประชากรเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถดำรงชีวิต และหากินกระจายิยู่ในหลายผืนป่าของไทย จนถูกถอดชื่อออกจากบัญชีสัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เนื่องจากสามารถเพาะพันธุ์ได้ในปริมาณที่มากพอ ในระดับที่น่าพอใจ