แจงเหตุ บูรณะ "อาคารพระยาญาณประกาศ" ภายในป้อมมหากาฬ

25 มิ.ย. 2561 เวลา 8:33 น.

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. แจงการบูรณะ “อาคารพระยาญาณประกาศ” ในป้อมมหากาฬ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการหารือกับกรมศิลปากรหรือยัง

นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว หลังจากกรุงเทพมหานครปรับภูมิทัศน์พื้นที่ภายในป้อมมหากาฬและได้ดำเนินการบูรณะ "อาคารพระยาญาณประกาศ" ภายในป้อมมหากาฬ ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าสำหรับเจ้านายและขุนนางสมัยรัชกาลที่ 6 โดยทำความสะอาดและทาสีขาวบริเวณผนังทั้งด้านนอกและด้านใน เพื่อเตรียมใช้อาคารดังกล่าวจัดแสดงนิทรรศการ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า กรุงเทพมหานครได้หารือร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการบูรณะหรือไม่ นั้น ขอเรียนว่า กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวป้อมมหากาฬและปราการ (กำแพง) เป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2492 ส่วนอาคารพระยาญาณประกาศ กรมศิลปากรไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ จึงไม่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร กรุงเทพมหานครจึงสามารถเข้าดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตกรมศิลปากร นอกจากนี้ ปัจจุบันอาคารพระยาญาณประกาศ มีสภาพทรุดโทรมมาก หากเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปในตัวอาคาร อาจได้รับอันตรายจากพื้นไม้ที่ผุและแตกหัก กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการบำรุงรักษาอาคารเป็นการชั่วคราว มิใช่เป็นการซ่อมแซม โดยทาสีผนังปูนเดิม ส่วนผนังที่กะเทาะจนปรากฏให้เห็นอิฐ ยังคงไว้ดังเดิมโดยไม่ได้กระทำการใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. แจงการบูรณะ “อาคารพระยาญาณประกาศ” ในป้อมมหากาฬ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการหารือกับกรมศิลปากรหรือยัง

ส่วนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาป้อมมหากาฬ แนวกำแพงเมือง และบริเวณโดยรอบ ตามแผนแม่บทของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า นั้น สำนักผังเมือง กทม. ได้มีหนังสือขออนุญาตกรมศิลปากร เข้าดำเนินการซ่อมแซมตามวิธีการและขั้นตอนการดูแลรักษาโบราณสถาน ซึ่งได้รับแจ้งว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมศิลปากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด