"บิ๊กแป๊ะ" ลั่น "ผู้พันซดเหล้า" หากประพฤติไม่เหมาะสม ต้องลงโทษ

15 ก.ย. 2562 เวลา 12:24 น.

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ย้ำหาก “พ.ต.ท.” สังกัด ตชด.42 ประพฤติตัวไม่เหมาะสม กินเหล้าโต๊ะทำงานให้ลงโทษทางวินัยเด็ดขาด ไม่ปล่อยให้เป็นเยี่ยงอย่าง เสื่อมเสียองค์กร พร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. กล่าวถึงกรณีที่สื่อนำเสนอข่าว “ตำรวจชั้นผู้น้อยร้องสื่อ ทนไม่ไหวในพฤติกรรม “พ.ต.ท.” สังกัด ตชด.42 หนีบเหล้าเบียร์มากินที่โต๊ะทำงานทุกวัน แถมมึนเมาโวยวายจนสร้างความลำบากใจ แม้แต่ผู้บังคับบัญชายังไม่กล้ายุ่ง” นั้น ว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจาก กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ว่า ได้มีคำสั่งเรียกตัว นายตำรวจคนดังกล่าว มาปฏิบัติราชการ ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 พร้อมกับมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ความกระจ่างแก่สังคม

รองโฆษก กล่าวต่ออีกว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้กำชับให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม หากพบข้อบกพร่อง หรือ ความประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ให้ดำเนินการลงทัณฑ์ทางวินัยอย่างเด็ดขาด ไม่ปล่อยไว้ให้เป็นเยี่ยงอย่าง เสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กรและทำให้หน่วยได้รับความเสียหาย

โดย “ผู้บังคับบัญชา ต้องทำตัวเป็นปุ๋ย ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง ไปตรงไหน จะเจริญงอกงาม ไม่ใช่ ไปที่ไหน ที่นั่น ตาย” ตลอดจน ได้กำชับและมีข้อสั่งการไปยังกองบัญชาการทุกภาคส่วน ผู้บังคับการ ผู้กำกับ หน.หน้าหน่วยในทุกต้นสังกัดทุกพื้นที่ ให้มีการควบคุม ดูแลความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ทั้งเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ตามนัยคำสั่งที่ 1212/2537 ในการ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติและพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ซึ่งข้าราชการตำรวจต้องประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะผู้รักษากฎหมาย รักษาวินัยตามระเบียบแบบแผนของตำรวจอย่างเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติตามคุณธรรมตำรวจ ค่านิยมตำรวจ อุดมคติตำรวจ หลักการสำคัญสำหรับอาชีพตำรวจ หากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความพฤตินอกรีต กระทำความผิดทางอาญา หรือ ทางวินัย ประพฤติตนไม่เหมาะสม บกพร่องหน้าที่ราชการ หรือ ไปเรียกรับเงินทอง เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด หรือแม้กระทั่งใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย