พม. มอบของขวัญปีใหม่ 2563 มุ่ง ลดความเหลื่อมล้ำ-กระจายโอกาส-ลดภาระ

25 ธ.ค. 2562 เวลา 8:56 น.

พม. มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้คนไทย มุ่ง "ลดความเหลื่อมล้ำ-กระจายโอกาส-ลดภาระ" แจกเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด โครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ บ้านพอเพียงชนบท และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

วันที่ 25 ธ.ค. 62 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าว “ของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน ปี 2563” โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม.

นายจุติ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ต้องการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสและลดภาระของประชาชน กระทรวง พม. ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ ปี 2563 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย

1.เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด คลอดปั๊บ...รับ 600 บาท/เดือน จนถึง 6 ขวบ ซึ่งในปี 2562 มีผู้ได้รับเงินแล้ว 1,012,240 คน

2.บ้านเช่าราคา พิเศษ 10,000 ยูนิตทั่วไทย ราคาเริ่มต้นที่ 999 บาท/เดือน ไม่เกิน 2,500 บาท/เดือน

3.บ้านพอเพียงชนบท 11,500 ครัวเรือน

4.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 10,000 แห่ง

ซึ่งเป็นการบูรณาการกับกระทรวงกลาโหม โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ทุกจังหวัดจะมาช่วยเสริมกำลังในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่มีฐานะยากจนให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

นายจุติ กล่าวด้วยว่า ในปี 2563 กระทรวง พม.จะมีโครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ ยกระดับสถาบันพระประชาบดี ฝึกอบรมสร้างภาวะผู้นำ เพิ่มศักยภาพ ทักษะ ของข้าราชการ เพื่อรองรับและเข้าถึงในการให้บริการประชาชน โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้นำเยาวชน

ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะเพิ่มจำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่จะมาดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ให้มากกว่าเดิม 5 เท่า พร้อมกับจะบูรณาการแผนงานร่วมกับหลาย ๆ กระทรวง ดูแลประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี แม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมทั้งการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด