กลับบ้าน ช่วง สงกรานต์ ต้องปฏิบัติอย่างไร จังหวัดไหนต้องกัก เช็กเลย!

08 เม.ย. 2564 เวลา 0:43 น.

ใครเดินทางกลับบ้านช่วง เทศกาล"สงกรานต์ 2564 " เช็กเลยแต่ละจังหวัดมีประกาศป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศ ซึ่งพบยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงอีกครั้งโดยสว่นใหญ่มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง ล่าสุดจากการแถลงของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 7 เม.ย  สรุปได้ว่า งานกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์บางงานที่เสี่ยงต่อคนเยอะ อาจจะงดการจัด และให้แต่ละจังหวัดกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ยังไม่มีประเด็นที่พูดถึงการงดเดินทางข้ามจังหวัด

ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์2564 หลายคนคงวางแผนกลับภูมิลำเนา แต่กลับมาเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อผู้ที่เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด เรามีสรุปมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางข้ามจังหวัดจากจังหวัดต่าง ๆ มาให้ได้เช็กกัน

-จังหวัดบุรีรัมย์ 

โควิด บุรีรัมย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย. 2564

โดยมีสาระสำคัญที่ท่านต้องทราบและปฏิบัติ ดังนี้

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ 

กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี 

-ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท) 

-ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการ State Quaratine แล้ว ไม่ต้องกักตัวอีก

-จังหวัดอื่นๆ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องไปตรวจ Rapid Test

-จังหวัดบึงกาฬ 

กลับบ้าน ช่วง สงกรานต์ ต้องปฏิบัติอย่างไร จังหวัดไหนต้องกัก เช็กเลย!

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประกาศว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ต้องกักตัว โดยกักที่ใดขึ้นอยู่กับพิจารณาคณะกรรมการโรคติดต่อ/เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/อสม.

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ความว่า จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ให้อำเภอถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้อำเภอ เน้นกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกราย หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด (พื้นที่สีแดง) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้กักกันตัวในบ้านพัก ไม่น้อยกว่า 10 วัน ทั้งนี้ หากมีอาการมีไข้ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไอแห้งๆ และหายใจเหนื่อยหอบ หรือสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบส่งต่อบุคคลนั้น ไปยังโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์ข้อมูล covid-19 จังหวัดบึงกาฬ ทราบทันที

2. การพบปะสังสรรค์ของประชาชนในหมู่เครือญาติ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือห้องปรับอากาศ และรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ใช้ภาชนะร่วมกัน โดยใช้หลัก กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ

3 ให้เน้นกำชับสถานบริการในพื้นที่ทุกแห่ง เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ แต่ให้ควบคุมกำกับดูแลผู้เข้าใช้บริการ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ห้ามเปิดเกินเวลาที่กำหนดไว้โดยเด็ดขาด

-สงขลา

โควิด สงขลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประกาศบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กรุงเทพฯ (เฉพาะเขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางแค) 

จังหวัดที่ให้ดูแลตนเอง 14 วัน และปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จังหวัดกรุงเทพฯ เขตอื่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส

-จังหวัดสกลนคร

กลับบ้าน ช่วง สงกรานต์ ต้องปฏิบัติอย่างไร จังหวัดไหนต้องกัก เช็กเลย!

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงานว่า ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมาสกลนครต้องถูกกักตัว ยกเว้น ได้รับวัคซีนแล้ว มีผลตรวจ Rapid Test เป็นลบ

-จังหวัดนครราชสีมา

โควิด โคราช

เพจเฟสบุ๊ค Korat Next Step  รายงานว่าสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประชุมหารือมาตรการป้องกัน หลังมีการแพร่ระบาดจากหลายคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ จนมีการประกาศ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี ,สมุทรปราการ ,นครปฐม และ นนทบุรี เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

นพ.นรินทร์รัชต์ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าในพื้นที่จ.นครราชสีมา จะไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม มากว่า 50 วันแล้ว โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 13 ราย ซึ่งรักษาหายแล้วทั้ง 13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากหลายคลัสเตอร์ ทำให้ต้องวางมาตรการคุมเข้ม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีมติ วางมาตรการควบคุมประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัด จะต้องมีการรายงานตัวต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ด้วย พร้อมกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

หรือหากไม่สามารถกักตัวได้ จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาเท่านั้น ด้วย Rapid Test ซึ่งตรงนี้จะมีค่าใช้จ่าย 600 บาท โดยผู้ตรวจที่มาจากพื้นที่ 5 จังหวัด จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองและนำผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะนำเสนอให้ผู้ว่าฯ พิจารณาประกาศใช้ต่อไป คาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันที่ 8 เม.ย. นี้

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โควิด ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์บัญชาการ ป้องกัน Covid19 อำเภอหัวหิน รายงานว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศมาตรการผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัด โดยระบุว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ตามพื้นที่ที่ระบุ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร

- 20 ก.พ. 64 - 13 มี.ค. 63 ตลาดในพื้นที่บางแค ได้แก่ ตลาดศริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์กการค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาภาสม ตลาดใหม่บางแค ตลาดวันเดอร์

- 21 ก.พ. 64 โรงงานทำขนมโดนัท เขตบางขุนเทียน

- 22 ก.พ. 64 - 2 เม.ย. 64 ผับคริสตัล ทองหล่อ / ร้านบ้านพหล คาเฟ่แอนด์บาร์ จตุจักร / ร้าน Ekamai Beer House / ผับ บาร์ บาร์ บาร์ ทองหล่อ / Dollar Bangkok / ร้าน The Cassette Music Bar เอกมัย/ ผับ Dirty

สมุทรสาคร

- อ. เมือง (ต.ด่านทราย ต.นาดี)

ปทุมธานี

- 19 มี.ค. 64 - 1 เม.ย. 64 ร้าน Plus Club อ. ธัญบุรี

สมุทรปราการ

- 18 - 23 มี.ค. 64 แคมป์คนงานก่อสร้าง ซ.สุขุมวิท 117 (ภานุวงศ์)

ซ. ย่อยภานุวงศ์ 7 ต.บางเมืองใหม่ อ.สมุทรปราการ

นครปฐม

- 16-18 มี.ค. 64 ร้านเดอะเลาจน์ ซ.ตั้งสิน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

โดยจะต้องดำเนินการดังนี้

1. แสกน QR code เพื่อรายงานตัว

2. เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ทุกราย

3. กักตัวที่บ้าน 14 วัน และเคร่งครัด DMHTT

-จังหวัดอุดรธานี 

โควิด อุดรธานี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดระานี ออกประกาศจังหวัดอุดรธานี มาตรการป้องกันและควบคุมโรค covid 19

โดยมีมาตรการคือ 

ร้านอาหาร : เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. (ทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้)

สถานบันเทิง ผับ บาร์ ​: เปิดไม่ได้ไม่เกิน 23.00 น. (ทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้ และแสดงดนตรีสดงดเว้นเต้นรำ)

ฟิสเนส : เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. 

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า : เปิดได้ตามปกติ งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ตลาดสด ตลาดนัด : เปิดตามปกติ 

**'งดจัดคอนเสิร์ต งดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 2 สัปดาห์ 

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี 

โดยมีขั้นตอนคือ 

1. เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR code 

2. ให้สังเกตอาการตนเอง ยกเว้นผู้ที่มีการเดินทางขากจังหวัดเสี่ยงตามประกาศให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

-จังหวัดลำปาง 

โควิด ลำปาง

ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง รายงานว่าจ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณายกระดับความเข้มข้นควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่

เช้าวันนี้ (7 เม.ย.64) นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และพิจารณาหารือมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้พิจารณากำหนดมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยประชาชนสามารถเดินทางกลับได้ตามปกติ

หากมาจากพื้นที่ควบคุม ให้ลงทะเบียนในระบบ “ลำปางชนะ” และรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรือ อสม.ก่อน จากนั้น อสม.ในพื้นที่จะเข้าไปสอบสวนเชิงลึกว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำ หากมีความเสี่ยงสูงจะขอตรวจหาเชื้อโควิดทันที และขอความร่วมมือให้กักตนเองภายในบ้าน หรือหากประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่อื่นๆ ให้ลงทะเบียนในระบบ “ลำปางชนะ” และให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองทุกวัน หากผิดปกติให้รีบพบแพทย์

นอกจากนั้น จังหวัดลำปางยังได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้

1. บันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดลำปาง ที่สถานีขนส่ง สนามบิน และสถานีรถไฟ

2. ให้ร้านค้า/สถานประกอบการ/สถานบริการ ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกแห่ง และต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด

3. ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ห้ามเข้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ

4. การจัดงานที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ให้แจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อำเภอ) และตรวจสอบกิจกรรมตามมาตรการ โดยต้องจำกัดจำนวนคน (กำหนดพื้นที่ 4 ตารางเมตร/คน)

5. ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เช่น วัดสำคัญ ตลาดนัด ตลาดของฝาก ตลาดเซรามิก และอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

 

 

 

 

-จังหวัดขอนแก่น 

โควิด ขอนแก่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5จังหวัด คือกทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ให้รายงานตัวและกักตัวเองที่บ้าน ในช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น

โดยมีขั้นตอนคือ 

1. เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR code 

2. ให้กักตัวที่บ้านในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น 

นอกจากนี้ทางจังหวัดขอนแก่นเปิดสายด่วนโควิดเพื่อรองรับการติดต่อสอบถามจากประชาชน เบอร์ 0979597675  และ 0885527388

-จังหวัดเพชรบูรณ์

โควิด เพชรบูรณ์

โควิด

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้อความคือ 

ผับบาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิงที่มีสถานที่เปิดให้บริการในลักษณะเป็นสถานที่ปิด ให้ปิดตั้งแต่วันที่ 9 - 15 เมษายน 2564

ผู้ที่เดินมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ ต้องกักตัว 14 วัน

ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท งดรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสีแดง ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2564

-สงขลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประกาศบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กรุงเทพฯ (เฉพาะเขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางแค) 

จังหวัดที่ให้ดูแลตนเอง 14 วัน และปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จังหวัดกรุงเทพฯ เขตอื่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ศบค. แถลงพบติดโควิดวันนี้ เพิ่มอีก 334 ราย กทม.พุ่งสูง 216 ราย

-ขั้นตอนการตรวจโควิด มีกี่แบบ อัพเดทวิธีการ ขั้นตอน ล่าสุด

-ด่วน! ยกเลิกงานสงกรานต์ กทม. แนะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด