นนทบุรี ติดเชื้อโควิด เพิ่ม 94 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง

15 เม.ย. 2564 เวลา 7:15 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงาน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 94 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ไม่มีอาการ 17 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 94 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง แบ่งเป็นเพศหญิง 48 ราย เพศชาย 46 ราย

โควิดนนทบุรี

ภูมิลำเนา

อำเภอปากเกร็ด 31 ราย

อำเภอเมือง 30 ราย

อำเภอบางบัวทอง 17 ราย

อำเภอบางใหญ่ 9 ราย

อำเภอบางกรวย 5 ราย

อำเภอไทรน้อย 2 ราย

มีอาการ 77 ราย (81%)

ไม่มีอาการ 17 ราย (19%)

ความสัมพันธ์

1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 64 ราย (เกือบทุกรายเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง) (68%)

2. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 19 ราย (20%)

3. งานเลี้ยง Resort อ.ไทรน้อย 2 ราย

4. The Moon Bar 1 ราย

5. ไม่ทราบชัดเจน 8 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด