รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ บุคลากรฯ ติดโควิด 6 ราย ผู้ป่วยให้ประวัติไม่ชัด

16 เม.ย. 2564 เวลา 5:06 น.

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศ พบ บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด 6 ราย เหตุ "ผู้ป่วยให้ประวัติไม่ชัดเจน"

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ออกประกาศ ระบุบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีการติดเชื้อโควิด-19 จากการให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติไม่ชัดเจน จำนวน 6 ราย

โดยทาง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำเป็นต้องยกระดับมาตรการอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดการติดเชื้อและไม่ให้เชื้อแพร่กระจายมากขึ้น ดังนี้ รับบุคลากรที่ป่วยทุกคนให้เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเฉพาะ บุคลากรที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางโรงพยาบาลได้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดเตรียมให้ และทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งโรงพยาบาลตามหลักการควบคุมการระบาด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด