เช็กเลย! อัปเดตจำนวน "เตียง" รักษาผู้ป่วยโควิด ในโรงพยาบาล กทม.

20 เม.ย. 2564 เวลา 6:50 น. 3

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดยอดจำนวนเตียงในโรงพยาบาล กทม. รองรับสถานการณ์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้อัพเดทข้อมูลจำนวนเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพฯ จากข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย.2564 ประกอบด้วย ผู้ป่วยมีอาการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. 8 แห่ง ครองเตียงรวม 123 เตียง

ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการมีทั้งหมด 1,650 เตียง แบ่งเป็น โรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง ดังนี้

1.รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1000 เตียง ครองเตียง 443 เตียง เหลือ 557 เตียง 

เช็กเลย! อัปเดตจำนวน "เตียง" รักษาผู้ป่วยโควิด ในโรงพยาบาล กทม.

2.รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครองเตียง 194 เตียง เหลือ 6 เตียง

เช็กเลย! อัปเดตจำนวน "เตียง" รักษาผู้ป่วยโควิด ในโรงพยาบาล กทม.

3.รพ.เอราวัณ 1(ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครองเตียง 80 เตียง เหลือ 20 เตียง

เช็กเลย! อัปเดตจำนวน "เตียง" รักษาผู้ป่วยโควิด ในโรงพยาบาล กทม.

4.รพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 350 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา(อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติและสอบสวนโรค)

เช็กเลย! อัปเดตจำนวน "เตียง" รักษาผู้ป่วยโควิด ในโรงพยาบาล กทม.

ทั้งนี้ รวมยอดครองเตียง 717 เตียง และเตียงคงเหลืออยู่ที่ 933 เตียง

ข้อมูล/สำนักการแพทย์ ณ วันที่ 19 เม.ย.64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด