โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้ปรึกษาโรคมะเร็งผ่าน LINE ลดการมาโรงพยาบาล เพื่อสุขภาพของผู้ป่วย

08 เม.ย. 2563 เวลา 5:59 น. 1

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดใช้ Line เพื่อสุขภาพของผู้ป่วย โดยรักษาแบบมีระยะห่าง ลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วางมาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing จึงได้มีการปรับใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ขึ้น เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบมีระยะห่าง รวมถึงลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการเผชิญหน้า ของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษาพยาบาลทุกส่วนงาน

บริการปรึกษาโรคมะเร็งผ่าน LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ และผู้ป่วยมะเร็งเก่าที่มีนัดรับบริการรักษาด้านต่างๆ อย่างเช่น ให้ยาเคมีบำบัด ติดตามอาการ ผ่าตัดมะเร็ง ฉายรังสีรักษา ตรวจเพทซีทีสแกน หากผู้ป่วยไม่อยากมาโรงพยาบาลในช่วงนี้ สามารถปรึกษาผ่านไลน์โดยเลือกเมนู “ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อเข้าถึงช่องทางการปรึกษาในคลินิกมะเร็งต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ผู้ป่วยมีนัดหมายเข้ารับบริการรักษา

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้ปรึกษาโรคมะเร็งผ่าน LINE ลดการมาโรงพยาบาล เพื่อสุขภาพของผู้ป่วย

ผู้ป่วยมะเร็งสามารถส่งข้อมูลล่วงหน้าปรึกษาแพทย์มะเร็งผ่าน LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ค้นหาชื่อว่า Chulabhornhospital ในแอพพลิเคชั่น LINE ที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แล้วเพิ่มโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นเพื่อนเพื่อใช้บริการได้แล้ววันนี้

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้รับบริการที่ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถหาหมอรับยาอยู่ที่บ้านได้เสมือนการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับทุกคนและประเทศชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด